Projecten

Project
EXCELLENT 73,63%

Het Nieuwe Universiteitsgebouw

Het gebouw

Dit onderwijsgebouw voor 4.600 studenten en ongeveer duizend universiteitsmedewerkers, is onderdeel van de voortgaande transformatie van de campus van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Centraal in het gebouw ligt een overdekt plein, waar omheen alle functies zijn gegroepeerd.

Voorzieningen

Het Nieuwe Universiteitsgebouw heeft een aantal publieke voorzieningen, zoals een theater en een filmhuis, waardoor het een grote mate van openbaarheid heeft. De geprononceerde dubbele entree, aan het nieuwe campusplein en aan de De Boelelaan, onderstreept het publieke karakter van het gebouw, dat een prettig heldere onderwijsomgeving beoogt te zijn, maar gelijktijdig ruimte biedt aan het stedelijk leven.

Visie

De VU heeft een duidelijke visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek, van de bedrijfsvoering én in de gebouwen op de campus. Kernwaarden zijn: rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met volgende generaties. De VU streeft naar een top 10 positie in het veld van internationale duurzaamheidsuniversiteiten.

Duurzame maatregelen

Duurzame maatregelen zijn vanaf de start van het ontwerp van het Nieuwe Universiteitsgebouw meegenomen en met behulp van de toekomstige gebruikers verder uitgewerkt. Zo ontstaat een leefbaar, energiezuinig en levensduur bestendige omgeving. Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn, krijgt het Nieuwe Universiteitsgebouw een flora- en faunadak dat een verrijking is voor de natuur. Het gebruik van duurzaam bouwmateriaal, natuurlijke energiebronnen, energiezuinige lichtbronnen, energiezuinige apparatuur zoals liften, roltrappen, armaturen en waterbesparend sanitair, maken het gebouw optimaal duurzaam.

Bouwproces

Daarnaast zijn er hoge eisen en voorwaarden gesteld aan het bouwproces. Denk hierbij aan afvalmanagement, energieverbruik, bouwplaats- en omgevingsmanagement.

Eisen
De VU stelt hoge eisen op het gebied van duurzaamheid aan:

  • Energiemanagement (energiezorg en energievoorziening)
  • Inkoop
  • Catering
  • Waterverbruik en afvalwater
  • Afval(stoffen)
  • Vervoer en mobiliteit
  • Campusontwikkeling (renovatie en nieuwbouw)