Projecten

Asset
Beheer
Gebruik

Herenstaete

Monumentaal grachtenpand Herenstaete (ca. 6.000 m²) dateert uit 1616 en is gelegen aan de Herengracht 206-216 in het historisch centrum van Amsterdam. Het pand is een Rijksmonument en onderdeel van het UNESCO werelderfgoed.

Het pand wordt ingrijpend gerenoveerdnaar ontwerp van Cruz yOrtiz (bekend van renovatie Rijksmuseum). Iconische kenmerken wordenbehouden, maar er worden ook moderne, hoogwaardige en duurzame kantoorruimten gecreëerd incl. een groot atrium. De bestaande bebouwing achter het monumentale pand wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een nieuw bouwdeel opgericht, waarbij het monumentale pand en de nieuwbouw van elkaar gescheiden worden door een atrium. Beide bouwdelen worden met elkaar verbonden door een circulatieruimte, waaraan tevens de lift-en trappenhuizen zijn gelegen. Het (interieur van het) monumentale pandblijft grotendeels behouden in de oorspronkelijke toestand, behoudens het raakvlak aan deachtergevel met de nieuwbouw. Daarnaast wordt het gehele complex (dus inclusief het monumentale pand) onderkelderd.