Projecten

Project
EXCELLENT 74,03%

Heinekenhoek

Het betreft een nieuwbouw met een combinatie van horeca (kelder t/m eerste verdieping) en een hotel (kelder t/m vijfde verdieping). Kenmerkend aan het uiterlijk is de tweede huid façade aan de pleinzijde.

Het nieuwe pand telt zes bouwlagen en een kelder. De bouwhoogte van het nieuwe volume sluit aan op de bouwhoogtes van de aansluitende panden. De dakopbouw wijkt op vergelijkbare wijze terug als bij de aangrenzende panden en vormt zo de gewenste beëindiging van het bouwblok. De huidige serre is in het nieuwe plan verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een transparante luifel waaronder het terras en de entrees zich bevinden.

Het gebouw krijgt een dubbele gevel. Dit betekent dat er sprake is van een binnengevel en een gla- zen buitengevel. De binnengevel wordt voorzien van wit plaatmateriaal in een driehoekig patroon met drie verschillende dieptes, waardoor er een subtiel reliëf ontstaat. Dit materiaal, de kleur en het patroon worden voortgezet in het dak, waar dezelfde elementen het beeld bepalen. De buitengevel is opgebouwd uit glazen driehoeken die onder verschillende hellingshoeken zijn geplaatst.

In het nieuwe pand wordt de horecafunctie in de kelder, op de begane grond en op de eerste ver- dieping gepositioneerd. Op de bovengelegen verdiepingen wordt een 4 sterren (boutique) hotel gevestigd. 

Duurzaamheidmaatregelen 

SLOOPFASE

 • Flora en fauna

 • Het plaatsen van vleermuiskasten

 • Hergebruik van materialen

• De materialen (ijzer, kunststof en beton) worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd, waarna deze geschikt worden gemaakt voor hergebruik

ONTWERPFASE

 • Waterbesparende toiletafstelling

 • HR++ beglazing, hoogwaardige gevel-, vloer- en dakisolatie

 • Installatie met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling, uitgevoerd in LED

 • Energiezuinige liftinstallaties

 • Efficiënte warmtepomp voor koeling en verwarming

 • Zonnepanelen op het dakvlak

 • Gebruik van duurzame materialen (onder andere FSC hout)

 • Zelfsluitende kranen

 • CO2 regeling op ventilatie 

TIJDENS DE BOUW

 • Bewuste omgang met afval: scheiden en minimaliseren

 • Veilige en energiezuinige verlichting van de bouw

 • Bewustzijn creëren van het energieverbruik tijdens de uitvoeringsfase

 • Verbruik van drinkwater wordt tijdens de gehele uitvoeringsfase gemonitord

 • Uitgangspunt is zoveel mogelijk prefabricage

 • Toepassen FSC hout

 • Uitvoering met BREEAM-NL gecertificeerde bedrijven, waarbij een milieubeleidsplan wordt opge-

  steld

 • Veiligheidsexpert aanwezig, in het kader van VGM beleid

 • De toekomstige gebruiker, Heineken Nederland B.V., zal zijn interieurbouwer BREEAM-NL laten

  certificeren

  INGEBRUIKNAME

 • Monitoren van de installaties om comfort te verhogen

 • Vervoersplan aanwezig voor werknemers en bezoekers

• De locatie is optimaal te bereiken via het openbaar vervoer (bus en trein)

 • De zonnepanelen leveren zoveel energie op dat het gebruik van grijze energie wordt gereduceerd

 • Submeters voor water en elektriciteit maken gericht sturen op verbruik mogelijk

 • Blijvende tentoonstellingsruimte nabij de entree

• Vertoning van informatie omtrent het energieverbruik en de teruglevering van energie en het verbruik van gas en de CO2 uitstoot 

Casestudy