Projecten

Project
OUTSTANDING 85,13%

Grolleman Coldstore

BREEAM en Grolleman Coldstores Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maakt integraal onderdeel uit van het bedrijfsstrategie van Grolleman Coldstores. De ambitie om een energie en milieuvriendelijk bedrijfshal en kantoor te realiseren dat het keurmerk BREEAM-NL Outstanding draagt, sluit naadloos aan op de strategie Grolleman Coldstores.

Door het opwekken van energie door de installatie van zonnepanelen, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, het aanbrengen van energiezuinige LED verlichting, het gebruik van waterbesparende maatregelen, de installatie van een energiemanagementsysteem, is een energiezuinig en milieuvriendelijk pand gerealiseerd.

Daarnaast wil Grolleman Coldstores een bedrijfspand bouwen dat comfortabel en gezond is voor de gebruiker. Er zijn namelijk zeer hoge eisen gesteld aan luchtverversing, hoogfrequente verlichting, extra aandacht voor uitzicht en daglichttoetreding en toegankelijkheid. Daarnaast kiest Grolleman Coldstores ervoor dat er geen afwerkmaterialen met vluchtige organische verbindingen worden gebruikt. Ook tijdens de bouw van het bedrijfspand is veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Er is gestuurd op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik tijdens de bouw. Daarnaast is vergaande afvalscheiding toegepast. De ingekochte bouwmaterialen zijn lokaal ingekocht en transportbewegingen van leveringen zijn gemonitord. Daarbij is er bewust rekening gehouden met de omgeving en overlast tot een minimum beperkt.