Projecten

Asset
VERY GOOD 55,75%
Beheer
Gebruik

G005 Gemeentewerf Stadsdeel Amsterdam Zuid

Het gebouw aan de Luchtvaartstraat is gerealiseerd op de compacte locatie van de oude werf. Het biedt onderdak aan de afdelingen Afvalinzameling, Handhaving & Veiligheid en Beheer Openbare Ruimte en brengt deze verschillende afdelingen in een opvallend gebouw bij elkaar.

Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen. Op de begane grond worden met name de vrachtwagens gestald en op de verdieping zijn de kantoren, kleedruimten en kantine gesitueerd. Daarnaast is er een parkeerdek voor de stalling van personenauto’s. Vanuit de kantine komt men op een entresol met toegang tot de daktuin. Het geheel is deels overbouwd met een kasdeksysteem waarin ca. 1100 zonnepanelen opgenomen zijn.

Toelichting ontwerp

Het gebouw bestaat uit twee lagen, opgezet als ‘tafelblad’. De stoere Y-vormige kolommen zorgen voor een grote en vrij te gebruiken remise waarin de bekende veeg- en afval-inzamelwagens goed gemanoeuvreerd en geparkeerd kunnen worden. De auto’s zijn te zien achter de grote transparante schil waardoor het wezen van de gemeentewerf zichtbaar wordt. Het gebouw geeft hiermee betekenis aan de enigszins anonieme en introverte omgeving.

De logistiek van het gebouw is afgestemd op de dagelijkse bedrijfsvoering van de werf en de krappe locatie van het gebouw. De auto’s kunnen via een gescheiden in- en uitgang gemakkelijk de stalling in en uit rijden. Dit zorgt voor een efficiënt en bovendien ook veilig gebruik van de stallingsruimte. Naast de begane grond wordt ook een deel van het dak gebruikt om auto’s te parkeren. Hier kunnen tevens de medewerkers van het op de verdieping gelegen kantoor hun auto’s parkeren.

Op de transparante onderbouw bevindt zich de kantoorverdieping welke volgens het Nieuwe Werken is ingericht. Het is een open en lichte werkomgeving waarin verschillende vormen van werk-, overleg- en vergaderplekken zijn gemaakt. De kantine voor het personeel heeft een terras en royale buitentuin op het dak waarbij de gebruikers in alle rust kunnen overleggen of lunchen. Voor het kantoor het robuuste en duurzame karakter doorgezet in een lichte en comfortabele werkomgeving. De gevel van het kantoordeel is gemaakt van composiet en geeft het gebouw met zijn diepe kaders een karakteristieke uitstraling. Passend bij de identiteit het gebouw is het hergebruik van afval ingezet voor het meubilair en de inrichting.

De werf is een energieleverend gebouw. Dit is mogelijk onder meer door de toepassing van warmte-koudeopslag, het gebruik van oppervlaktewater uit de naastgelegen Schinkel en hemelwater voor het wassen van voertuigen in de wasstraat. De energieleverende doelstelling wordt vooral bereikt door de grote hoeveelheid zonnepanelen, die onder andere worden gebruikt voor het opladen van de elektrische voertuigen. Het PV-dak boven de werf, bestaande uit ruim 1100 zonnepanelen, vormt een integraal onderdeel van het gebouw. De PV-panelen zijn geplaatst in een standaard kassensysteem. Dit kenmerkende dak verbindt de verschillende programmaonderdelen op logische wijze aan elkaar en maakt het gebouw tot een helder en herkenbaar duurzaam gebouw voor Stadsdeel Zuid.

Toelichting categorie

De gemeentewerf aan de Luchvaartstraat zet zich in voor een schone en veilige leefomgeving. Vuilnis- en veegauto’s rijden dagelijks uit hun stalling, kruisen door de wijken en komen aan het einde van de dag weer terug in het opvallende gebouw in Stadsdeel Zuid. De nieuwe werf heeft, in tegenstelling tot de omliggende industriële gebouwen, een open en transparante uitstraling waarmee van buiten zichtbaar is wat zich binnen in het gebouw afspeelt. Het gebouw geeft hiermee betekenis aan de enigszins anonieme plek langs de A10.

In de werf is het ‘vuile’ programma van vrachtauto’s, wasstraat en werkplaats op heldere wijze gescheiden van de ‘schone’ functies als kantoren, vergader en spreekruimten. De verschillende afdelingen hebben ieder hun eigen gebruiken en behoeftes. De kantine vormt binnen het programma een belangrijke functie waarin het onderling contact tussen de verschillende gebruikers wordt gestimuleerd. Een royale, open ruimte met verschillende soorten eet- en overlegplekken stimuleert spontane ontmoetingen en kennisuitwisseling tussen het personeel dat dagelijks op de vrachtauto rijdt en kantoorpersoneel. Daarbij biedt een rijke daktuin een oase van rust voor de medewerkers middenin de stedelijke context. 

De kantoorverdieping is volgens het principe van het Nieuwe Werken ingericht. Het is een open en lichte werkomgeving waarin verschillende vormen van werk-, overleg- en vergaderplekken mogelijk zijn gemaakt Hiermee wordt samenwerking gestimuleerd maar ook rust geboden voor specifieke werkzaamheden. In het kantoor is het robuuste en duurzame karakter doorgezet in een lichte en comfortabele werkomgeving. Passend bij de identiteit van het gebouw is het hergebruik van afval voor het meubilair en de inrichting ingezet. In kantoren en vergaderruimtes hangen grote foto’s van werkende vuilnismannen, zodat niemand kan vergeten waar het in dit gebouw écht om gaat. Hiermee verbindt het gebouw zich met de gebruikers en wordt het gebouw door de gebruikers omarmd.

De werf levert energie op. Op het gebouw bevindt zich een kasdak met zonnepanelen dat het gebouw én de elektrische voertuigen van energie voorziet. Het binnenklimaat wordt geregeld met moderne technieken voor warmte-koude opslag. Regenwater en water uit de naastgelegen Schinkel wordt gebruikt voor het spoelen en wassen van de vrachtauto’s. De nieuwe gemeentewerf in Amsterdam stimuleert en verzorgt op deze manier het milieu in de breedste zin van het woord.