Projecten

Project
EXCELLENT 70,46%

Faculteit Geowetenschappen

De nieuwbouw Geowetenschappen is een kantoorgebouw dat onderdak biedt aan o.a. de faculteit Geowetenschappen, het faculteitsbureau van Geowetenschappen en het Utrecht Sustainability Institute. Het kantoorgebouw bestaat uit 9 bouwlagen en een daklaag. Medewerkers en masterstudenten van de Universiteit beschikken over alle benodigde faciliteiten, zoals een fietsenberging over twee lagen, werkplekken, studieplaatsen, instructieruimten en een restaurant. Onder andere het restaurant en de fietsenberging worden gedeeld met de gebruikers van het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium gebouw en het Onderzoekscluster Geo.

Duurzaamheid

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen voor de nieuwbouw Geo zijn:

  • Een duurzame vorm van energieopwekking door middel van een warmte- koudeopslagsysteem in combinatie met warmtepompen.
  • Gevels, dak en vloer met hoge isolatiewaarde (Rc is 5,0 m2K/W), om warmteverlies te beperken en energie-efficiëntie te verhogen.
  • Toepassen van LED verlichting en daglichtregeling, om het verbruik aan verlichting aanzienlijk te verlagen.
  • Door het aanbrengen van nestkasten voor de gierzwaluw en vleermuizen wordt de ecologische waarde van het project vergroot.
  • Het beperken van het gebruik van drinkwater door de toepassing van waterbesparend sanitair en vroegtijdige detectie van waterlekkage.
  • Het toepassen van verantwoorde materialen zoals FSC hout.
  • Energie- en watersubmeters om het verbruik te kunnen monitoren