Eurojust

Score
60,6%
Schema
Nieuwbouw en Renovatie
Opleverfase
22 maart
2017
Gecertificeerd op

Uitgegeven certificaten

Het project omhelst de nieuwbouw Eurojust, het Europees justitieel samenwerkingsverband, te Den Haag. Eurojust bestaat uit 28 nationale leden, die door elk van de lidstaten overeenkomstig het eigen rechtstelsel zijn gedetacheerd. In dit gebouw werken zij samen aan het bestrijden van grens overschrijdende criminaliteit.