Projecten

Project
OUTSTANDING 85,57%

Energy Academy Europe

Een plek voor ontmoeting

De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, GasTerra en Energy Valley. De belangrijkste energiethema's van de EAE zijn gas (inclusief biogas en groen gas), de energie van morgen (zoals wind- en zonne-energie), smart grids, energie-efficiency, besparingen en CO2-reductie.

Het nieuwe gebouw moet een plek zijn waar ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staat, dat innovatie en energie uitstraalt en tegelijkertijd natuurlijk aanvoelt. Het unieke ontwerp toont aan hoe een gebouw optimaal gebruik kan maken van de natuurelementen aarde, water, lucht en zonlicht als primaire energiebron.

Optimaal gebruik van de elementen

Voor dit gebouw is gekozen voor een low-tech benadering van het energievraagstuk. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht. Met een 200 meter lang luchtkanaal onder het gebouw wordt de aarde gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water; regenwater wordt gebruikt als spoelwater; de ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een ‘zonneschoorsteen’ in de nok van het dak; tot slot wordt zonlicht optimaal gebruikt voor verlichting en voor het opwekken van energie. Door de innovatieve omgang met duurzame energiebronnen wordt op lange termijn eveneens flink bespaard op de exploitatielasten.

Duurzame innovaties

De volgende duurzame innovaties worden integraal in het gebouw opgenomen:

  • 6.000 m2 PV panelen, waarmee de gebouw-gebonden energievraag volledig wordt gedekt en meer dan de helft van de gebruiker-gebonden vraag.
  • Optimale thermische schil van het gebouw.
  • WKO met warmtepomp met zeer hoog rendement.
  • Optimale daglichttoetredingsstrategie, zodat de energiepost verlichting aanzienlijk wordt verminderd.
  • Toevoer ventilatie door grondbuisventilator (voorverwarmen en koelen).
  • Afvoer retourlucht door zonneschoorsteen.

Meer informatie over de energiebesparende maatregelen