Projecten

Project

Eenheidsbureau Politie Den Haag

Aan de rand van het voormalige bedrijvengebied de Binckhorst verschijnt het nieuwe, ruim 48.000 m2 tellende Eenheidsbureau voor politie-eenheid Den Haag. Het gebouw zal verschillende politieonderdelen huisvesten die nu nog zijn verspreid over meerdere locaties. De nieuwbouw is sterk gericht op interdisciplinaire samenwerking. In het ontwerpvoorstel is het complexe programma grofweg verdeeld over drie gestapelde gebouwsecties: een plint met open karakter en grondgebonden functies, een middendeel met parkeerplekken en laboratoria en een bovendeel met alle vergader-, kantoor- en samenwerkfuncties.

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

 • Hergebruik van een bestaand binnenstedelijk perceel
 • Hoogwaardige daktuin en groendak met regenwaterretentie
 • Geïntegreerde parkeergarage met mogelijkheid tot ombouw tot kantoorruimte
 • Mogelijkheid tot gebouwuitbreiding op de daktuin
 • Hoogwaardige triple beglazing en hoogwaardige dak en gevelisolatie
 • Zonwerende beglazing op zonbelaste gevels met binnenzonwering
 • Gebruik van hernieuwbare energie door bodembronnen en warmtepomp
 • Begrenzers beperken drinkwatergebruik op kranen, toiletten en urinoirs
 • De hoofddraagconstructie, gevels, installatie en het inbouwpakket zijn volledig te scheiden en kunnen levensafhankelijk worden vervangen
 • Energiezuinige LED-kunstverlichting
 • Slimme kunstverlichting die reageert op de aanwezigheid van mensen en de hoeveelheid daglicht: daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie
 • Gebouwbeheer en monitoring voor een optimaal gebouwklimaat
 • Energiemonitoring en energiebeheer met het oog op energiebesparing en bewustwording