Projecten

Project
EXCELLENT 74,10%

EDGE The Hague

Het bestaande kantoorgebouw aan de Prinses Beatrixlaan 23 in Den Haag is langjarig verhuurd. De huidige huurder verlaat het gebouw en keert niet meer terug. Dit is aanleiding voor de eigenaar van het gebouw om het bestaande gebouw te herontwikkelen, waardoor het gebouw kan voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een duurzaam kantoorgebouw.

 

Het voornemen gaat uit van het verduurzamen en vergroten van het bestaande gebouw en het verbeteren van de architectonische uitstraling. Het gebouw is ooit ontworpen als een hoogbouwelement in de vorm van een H. De meest noordwestelijke vleugel is niet tot de volledige hoogte gerealiseerd. Het voornemen gaat daar nu van uit, zodat er kantoormeters worden toegevoegd. Mede door de bouwkundige vergroting kunnen flexibelere plattegronden worden gerealiseerd en de verhuurbaarheid worden verbeterd. Langs de Prinses Beatrixlaan en Schenkkade wordt bebouwing in de vorm van een “plint” toegevoegd waardoor de bebouwing aan de zijde van de openbare ruimte een meer “menselijke maat” krijgt en de verblijfswaarde van de openbare ruimte wordt vergroot.