Projecten

Project
EXCELLENT 80,87%

EDGE Eindhoven

EDGE Eindhoven is een vooruitstrevende en duurzame ontwikkeling van EDGE. Het door MVSA ontworpen project bestaat uit een woontoren en kantoorgebouw welke is opgebouwd uit verschillende bouwblokken. Het atrium dient als hoofdentree van het kantoor en als doorgaande route tussen het station en de Dommel. Tussen de bouwblokken bevindt zich een sterk vergroend openbaar dek en langs de Stationsweg komt een levendige plint.  Het parkeren vindt plaats in de ondergrondse parkeergarage.

De aanpak van EDGE is gebaseerd op het streven naar beperking van de uitstoot van broeikasgassen en materiaalverspilling. Dit doet EDGE op basis van vier pijlers: welzijn, duurzaamheid, design en technologie. Hierbij combineert EDGE jarenlange ervaring in het vastgoedontwikkeling, -investeringen en -exploitatie met bewezen innovaties, big data-analyses en slimme technologieen. Dit sluit naadloos aan op de ambitie van Eindhoven om een leefbare, gezonde en klimaat adaptieve stad te zijn als basis voor een sterk vestigingsklimaat in het hart van de Brainport.

Well-being 
Voor het kantoorgebouw is het ambitieniveau ten behoeve van de gezondheid en het comfort nog verder verhoogd  door het nastreven van een WELL-certificering. Dit certificaat is vergelijkbaar met BREEAM-NL en GPR Gebouw, maar richt zich dan volledig op gezondheid/comfort. EDGE Technologies streeft voor het kantoorgedeelte van EDGE Eindhoven naar een WELL V1 Core and Shell Gold certificaat. 

Duurzaamheid 
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode  omvat een integrale beoordeling van de duurzaamheidsaspecten van het gebouw en beoordeeld op de volgende onderdelen: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. De ambitie is er om voor dit project een BREEAM-NL Excellent certificaat te behalen.  

Design 
Voor het kantoorgebouw hebben we voor een degelijk en solide structuur gekozen met transparante verbindingen. Het gebouw bestaat uit in hoogte opeenvolgende gebouwdelen met een dakterras uitkijkend over de binnenstad. De centrale binnenstraat is een nieuwe plek voor mens, plant en dier. Een nieuwe leef-kwaliteit binnen het stedelijk weefsel. Daar waar spoorwegen, autowegen, fiets- en voetpaden elkaar kruisen en mensenstromen elkaar  ontmoeten, wordt EDGE een belangrijk onderdeel van de naastgelegen ecologische zone met de Dommel als hoofdrolspeler. 

Technologie 
Net als alle EDGE-projecten, wordt EDGE Eindhoven uitgerust met de laatste state-of-the art sensoren, gebouwnetwerk, data-platform en cloud-based building network om het gebouw nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten functioneren.