Projecten

Project
VERY GOOD 56,27%

Dow Diamond Center

Nieuw hoofdkantoor DOW Chemical Benelux
Het onderkomen van DOW, naast de Westerscheldetunnel, is dé blikvanger van het nieuwe Maintenance Value Park dat door Cordeel is ontwikkeld en gebouwd. Het project bestaat uit een kantoor, ontworpen voor ca 900 medewerkers, met daarnaast een werkplaats voor ca 50 mensen. Als hoofdaannemer waren wij verantwoordelijk voor zowel het bouwkundige ontwerp als de coördinatie tijdens de uitvoering.

Projectkenmerken

Projectnaam : Nieuwbouw Hoofdkantoor Dow Chemical Benelux

Opdrachtgever : Dow Benelux

Oppervlakte :  16.500 m2

Engineering : Cordeel Nederland B.V.

Duurzaamheid : BREEAM Very Good

Locatie : Maintenance Value Park, Terneuzen

Categorie : Kantoren

Architect : Group A

Type contract : Design & Build (UAV-GC)

Uitvoeringsperiode : 07-2017 - 03-2019


Huisvestingsprobleem
Om veiligheidsredenen moesten alle bedrijven en ondersteunende diensten van Dow Chemical van de petrochemische plant af. Cordeel gaf hen een goed alternatief door het naastgelegen Maintenance Value Park te ontwikkelen waardoor alle partijen op minimale afstand van de plant kunnen blijven werken. Samen met Group A is invulling gegeven om alle werknemers van Dow onder één dak te krijgen. Alle kantoorfuncties, die eerst op het terrein zelf zaten, zitten nu in een gezamenlijk hoogwaardig en duurzaam gebouw.

Veiligheid op hoog niveau
Het gebouw biedt medewerkers van Dow een comfortabele en veilige werkplek, die voldoet aan de hedendaagse regelgeving. Veiligheid is voor zowel DOW als voor ons een belangrijk begrip. Vandaar dat vanaf de engineeringfase rekening is gehouden met verschillende veiligheidsmaatregelen voor de uitvoering en het gebruik van het gebouw.