Projecten

Project
EXCELLENT 73,93%

Dordtse Kil IV

Het nieuw bedrijventerrein Dordtse Kil IV is het paradepaardje van de Westelijke Dordtse Oever. Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV speelt Dordrecht in op de behoefte aan bedrijventerreinen vanuit de mainport Rotterdam en vanuit de regio Drechtsteden. Het terrein heeft een profiel dat is gericht op de maritieme en logistieke sector. Daarnaast heeft het terrein een sterk duurzaamheidsprofiel.

Voor een logistiek bedrijventerrein is de ontsluiting van het gebied essentieel. Daarom is fors geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen. Rijkswaterstaat gaat de fileproblemen knooppunt A16/N3 aanpakken door de realisatie van een kwartklaverblad in combinatie met een parallelweg langs de westelijke rijbaan van de A16. Dordrecht realiseert aan de oostkant van de A16 zowel richting het noorden als richting het zuiden een nieuwe aansluiting van het gebied op de A16. Daarnaast wordt tegelijk met de dijkversterking langs de Dordtsche Kil een nieuwe westelijke ontsluiting aangelegd die zorgt voor een uitstekende verbinding van de Zeehaven met de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en IV. Daarmee profiteren dus ook de bedrijven op de bestaande terreinen van de ontwikkeling van het nieuwe Dordtse Kil IV.

 

Logistiek complex

Op de projectlocatie is nieuwbouw gerealisserd in de vorm van een logistiek centrum met parkeerterrein. Rondom de nieuwbouw is nieuwe terreinverharding gerealiseerd met laad- en losruimtes voor vrachtverkeer. Daarnaast is een gedeelte van het terrein onbebouwd gebleven.