Projecten

Project
EXCELLENT 75,20%

Dordtse Kil IV

Dordtse Kil IV is een gebied van 110 hectare bruto, waarvan circa 65 hectare uitgeefbaar. Met Dordtse Kil IV richt de gemeente Dordrecht zich nadrukkelijk op de logistieke sector, waarbij zij zich kan beroepen op de bijzondere kwaliteit als vestigingslocatie. Het plangebied is gelegen aan de A16, op de centrale as Rotterdam- Antwerpen met goede verbindingen naar het achterland, in de directe nabijheid van diep vaarwater (de zeehaven), en ontsluiting via spoor. Dit levert veel synergie- en milieuvoordelen op. 

Dordtse Kil IV moet een hoogwaardig, duurzaam en innovatief karakter krijgen met een voorbeeldfunctie voor andere bedrijventerreinen in de regio. Het wordt niet alleen landschappelijk ingepast, maar zal ook landschappelijke waarden toevoegen op het terrein zelf.