Projecten

Project
VERY GOOD 65,27%

DHL SC Utrecht

Voor de uitbreiding van de activiteiten van DHL is ervoor gekozen om voor de regio Utrecht een nieuw bedrijfsgebouw te bouwen aan de Atoomweg op bedrijventerrein Lage Weide. Het nieuwe gebouw vormt de thuisbasis van ongeveer 60 medewerkers en wordt uitgerust met docks voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Het bedrijfsgebouw wordt energiezuinig en milieuvriendelijk, onder andere door laadpalen voor elektrische auto’s, energiezuinige ledverlichting, waterbesparende maatregelen zoals het verminderen van spoelwater voor toiletten, een energiemanagementsysteem met een warmtepompsysteem, lage temperatuur vloerverwarming voor het kantoor en het aansluiten van het magazijn op de duurzame stadsverwarming van Eneco.

Ook tijdens de bouw besteden we veel aandacht aan duurzaamheid. We sturen op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik, passen vergaande afvalscheiding toe en kijken bij de inkoop van materialen naar een aantoonbaar verantwoorde herkomst en transportbewegingen. We houden bewust rekening met de omgeving en zorgen dat overlast tot een minimum wordt beperkt en er duidelijk gecommuniceerd wordt wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.