Projecten

Project
OUTSTANDING 89,65%

Demcon kantoor

Het nieuwbouw project:
Het doel is om een kantoor van meerdere verdiepingen te realiseren waar de ondersteunende diensten van de DEMCON groep in gevestigd kunnen worden. Het gebouw zal als nieuw hoofdkantoor een duidelijke verschijningsvorm krijgen waardoor het zich kan onderscheiden van de omliggende bebouwing.

Het DHQ (Demcon Head Quarters) zal voornamelijk de functies kantoor- en ontmoetingsruimte krijgen.

BREEAM-NL Outstanding 
Om de MVO doelstellingen van Demcon bij de nieuwbouw zichtbaar te maken, is er al vroeg in de voorbereiding gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL. De doelstellingen van BREEAM-NL voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid en de sociale aspecten passen uitstekend bij de uitstraling van het pand.

Demcon wil hiermee een voorbeeldfunctie vervullen en bijdragen aan de duurzaamheid van het gebied Kennispark. Het ambitieniveau is daarom: ‘ BREEAM-NL Outstanding’