Projecten

Project
EXCELLENT 76,00%

De Walvis

Het plan omvat een herinrichting van de bestaande terreininrichting met maximaal behoud van de bestaande parkeervoorziening in een groenere aankleding en vernieuwing van de kade. Het bestaande gebouw wordt gestript tot de betonnen draagconstructie bloot komt te liggen. Hierbij worden de bestaande gevels en installaties verwijderd.