Projecten

Project

De Ripse Schans

Ontwerpen en realiseren van een stedenbouwkundig plan voor woningen in de lintbebouwing van Rijpwetering.