Projecten

Project
VERY GOOD 56,05%

DC WDP HSC Barendrecht

Om de doelstellingen van De Vries en Verburg zichtbaar te maken, is er al vroeg in de voorbereiding gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL. De doelstellingen van BREEAM-NL voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid, en het behouden van natuurlijke
hulpbronnen passen naadloos op de doelstellingen van De Vries en Verburg. Met name aan gezondheid, energie en comfort, en vervoer hecht De Vries en Verburg veel waarde. In lijn met de verwachtingen die De Vries en Verburg aan zichzelf stelt m.b.t. duurzaam ondernemerschap, legt De Vries en Verburg ook voor de nieuwbouw de lat hoog. De Vries en Verburg is voornemens om de nieuwbouw te certificeren conform de BREEAM-NL, nieuwbouw 2020 v1.0, ambitieniveau ‘Very Good’ richtlijnen.