Projecten

Project
EXCELLENT 70,30%

DC Distripark Dordrecht

De bedrijfshal wordt in de gemeente Dordrecht op het nieuwe bedrijfsterrein Dordtse Kil IV gebouwd. Het pand bestaat uit 3 hallen met een totaal oppervlak van 41.970 m2 en 3 bijbehorende kantoren met een totaal oppervlak van 4.152 m2. Het perceel waar dit pand om gebouwd heeft een grootte van 79,8 ha. Om de prestaties op het gebied van duurzaamheid het bedrijfspand, wordt het gebouw BREEAM-NL gecertificeerd. De ambitie is om het gebouw te certificeren met score ‘Excellent’ volgens BREEAM BRL 2014 v2.0. In het ontwerp voor het gebouw spelen thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit en kwaliteit een belangrijke rol, getuige ook de ambitie van een BREEAM-NL score ‘Excellent’. Rotterdam is een logistieke hotspot in Europa. Spoor, weg en binnenvaart sluiten hier goed op elkaar aan. Al sinds enige jaren wordt er met partners, niet in de laatste plaats de provincie, gewerkt aan een verdere verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam voor inwoners, bezoekers en bedrijven over de weg (A13, A15, A16 en A20), water (Maasvlakte) en het spoor (Rotterdam centraal ed.). De bereikbaarheid in Rotterdam wordt over het algemeen als (zeer) positief gewaardeerd. Dit nieuw logistiek centrum in Dordrecht ligt dan ook gunstig gesitueerd. Vanwege de duurzame ambities is het pand all-electric uitgevoerd, en is er ook ruimte en tijd besteed aan alternatieve vervoersmethoden.