Projecten

Asset
EXCELLENT 70,19%
Beheer
Gebruik

Bussinesspark Arnhems Buiten - gebouw B50

Arnhems Buiten

Arnhems Buiten huisvest al jaren een aantal van de belangrijkste en meest innovatieve bedrijven op het gebied van energie en milieutechnologie. Bedrijven als DNV GL (voormalig DNV KEMA), TenneT, DEKRA en NRG zijn grote spelers in de energiesector en zij bepalen al sinds jaar en dag het gezicht van dit business park.

Arnhems Buiten is bij velen bekend als het oude KEMA terrein. En niet voor niets, want tot 2005 was DNV GL (voormalig DNV KEMA) eigenaar van dit prachtige 50 hectare grote business park. Nadat TCN het business park in 2005 kocht van DNV GL heeft het business park een transformatie ondergaan. Behalve DNV GL zijn er diverse belangrijke energie gerelateerde bedrijven gevestigd, waaronder TenneT, DEKRA en NRG en vinden er jaarlijks diverse belangrijke evenementen plaats op energiegebied. In 2011 vonden diverse bijeenkomsten rondom het convenant ‘energy made in [Arnhem]’ plaats op het business park, waaronder een stadsconferentie die als doel had de 'energie' in de stad mobiliseren om samen het verschil te maken op het thema energie.

De komende jaren zal Arnhems Buiten zijn positie als centrum van energie verder gaan versterken: door nieuwe partijen uit de energiesector aan te trekken, kennisuitwisseling te faciliteren en te stimuleren om innovatie in de sector te bewerkstellingen.

Arnhems Buiten wil zich niet alleen op regionaal, maar ook op bovenregionaal en (inter)nationaal niveau onderscheiden als drijver van innovatie in energie en milieutechnologie. Daarmee ondersteunen wij Arnhems doelstelling om energiestad van Europa te worden.

Als energy business park heeft Arnhems Buiten de volgende doelstellingen:

  1. Faciliteren van innovatie op het gebied van energie en milieutechnologie met bedrijven op Arnhems Buiten maar vooral ook daarbuiten. Arnhems Buiten wil proeftuin voor energie innovatiezijn.
  2. Duurzaam (her)ontwikkelen van dit meer dan 100 jaar oude gebied
  3. Duurzaam ontwikkelen van de energiesector door het uitwisselen van kennis en ervaring te faciliteren en zo de innovatiekracht te vergroten. Arnhems Buiten fungeert zo als kennisplatform voor innovatie.

Energie innovatie

Proeftuin voor energie innovatie

Arnhems Buiten noemt zichzelf niet voor niets energy business park. Niet alleen huisvest het park een aantal van de meest vooruitstrevende organisaties uit de energiesector, ook op het gebied van innovatie in energie en milieutechnologie gebeurt er veel op dit business park.

Zo onderzoeken we in samenwerking met de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Kiemt de mogelijkheden om de testfaciliteiten die op Arnhems Buiten maar ook op andere plekken in Arnhem aanwezig zijn, open te stellen voor meerdere bedrijven. Ook zijn wij één van de partners van de HAN in een nieuwe studie die zich richt op energie innovaties vanuit een multidisciplinaire opzet.

Ook werkt Arnhems Buiten samen met de TU Delft aan de mogelijkheden voor transformatie van een aantal bestaande gebouwen op het business park. Behalve architectuur en stedenbouw zijn ook in deze samenwerking duurzaamheid en slim omgaan met energie belangrijk.

Faciliteiten

Arnhems Buiten huisvest grote en kleine bedrijven en instellingen en zorgt voor de faciliteiten die nodig zijn om je prettig te voelen op het park. Zo zijn er op het park veel vergaderruimtes, maar ook sportfaciliteiten zoals een tennisbaan, een kinderopvang en lunchrooms.