Projecten

Asset
ACCEPTABLE 14,53%
Beheer
Gebruik

Bors van Waverenstraat (15065-1)

Het woningcomplex bevindt zich in Amstelveen. Dit asset is onderdeel van de portfoliocertificering van de woningcomplexen van Vesteda. Het betreft grondgebonden (eengezins)woningen. Hierbij behoren alle adressen welke zijn opgegeven. Totaal zijn dit 35 woningen. Er zijn meerdere typen woningen. Het bouwjaar is 1938. Het asset is gelijk aan de perceelgrens, hierbuiten is sprake van openbaar gebied. Het complex beschikt wel over eigen parkeerplaatsen. Er is geen duurzame energie opwekking.