Projecten

Project
OUTSTANDING 86,91%

BFG Warehousing b.v.

Afgelopen jaar is de bezettingsgraad van het warehouse de Flier redelijk optimaal, vooral door de komst van Westland, Twente Foods en het toenemende volume van de Zuivelmaatschappij. De bezettingsgraad in de gekoelde ruimtes is optimaal. Dat wil zeggen 75% bij normale weken en 85% tijdens drukte. Daarentegen heeft de ambiënt ruimte Epos een lage bezettingsgraad , waarbij op korte termijn zeker geen verandering in zal komen.

Afgelopen jaar is onderzocht of een van de bestaande hallen te splitsen is een gekoeld en ongekoeld gedeelte. Echter, om technische redenen is deze hal is niet deelbaar in twee temperatuurzones. Daarnaast is er een masterplan voor de Flier gemaakt, gebaseerd op een optimale bebouwing van het gehele terrein om daarmee de kosten te optimaliseren. Ook is een studie uitgevoerd naar het gebruikt van AGV’s en optimale inrichting van stellingen.

Om verdere groei te kunnen faciliteren is een plan bedacht om de hal tussen het bestaande en nieuwe gebouw te realiseren. De hal wordt voorlopig als ambiënt hal ingericht voor de opslag van Epos en Zuivelmij goederen. De totale opslag bedraagt 2900 palletplaatsen , conventioneel ingericht. Daarbij wordt de Epos hal vrijgespeeld voor verdere groei van gekoelde producten.

De huidige gekoelde opslagruimte worden optimaal gebruikt. In geval van het aandienen van een nieuwe klant voor gekoelde opslag is er geen mogelijkheid tot een grote uitbreiding.