Projecten

Asset
PASS 27,88%
Beheer
Gebruik

Belle van Zuylenlaan (15271)

Het woningcomplex bevindt zich in Castricum. Dit asset is onderdeel van de portfoliocertificering van de woningcomplexen van Vesteda. Het betreft grondgebonden (eengezins)woningen. Hierbij behoren alle adressen welke zijn opgegeven. Totaal zijn dit 53 woningen. Er is 1 type woning. Het bouwjaar is 1988. Het asset is gelijk aan de perceelgrens, hierbuiten is sprake van openbaar gebied. Er zijn wel parkeerplaatsen aanwezig. Er is geen duurzame energie opwekking.