Projecten

Project
EXCELLENT 72,55%

BaseClear De Novo

In het nieuwbouw pand van BaseClear op de kruising van de Wassenaarseweg en de Galileiweg te Leiden zullen kantoren en laboratoria gehuisvest worden en heeft de naam ‘De Novo’. 

Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen:

 • Voor de warmte- en koudeopwekking zal het gebouw aangesloten worden op het WKO-systeem van BioPartner.
 • Het gebouw wordt geheel voorzien van efficiënte en hoogfrequente verlichting;
 • Op het dak van het gebouw wordt 290 m2 aan zonnepanelen geplaatst. 
     •   Verwachte energieverbruik: 72.7 kWh/m² BVO;  
     •   Verwachte verbruik fossiele brandstoffen: 34.5 kWh/m² BVO;  
     •   Verwachte verbruik hernieuwbare energiebronnen: 38.2 kWh/m² BVO;  
   

Waterverbruik 

In het gebouw worden alle sanitaire toestellen waterbesparend uitgevoerd. Toiletten zijn voorzien van spoelkeuze knoppen, urinoirs zijn waterbesparend en kranen worden begrensd. Met deze maatregelen wordt het waterverbruik beperkt tot circa 6.4 m3 per persoon per jaar.

Bouwproces

Tijdens de bouw is er aandacht voor minimalisering van de milieu-impact. Zo is het hout op de bouwplaats afkomstig uit legale bronnen en voorzien van een duurzaamheidskeurmerk. Al het overige materiaal wordt verantwoord ingekocht.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van recyclebaar materiaal, wordt afval op de bouwplaats beperkt. Om dit te bevorderen wordt het afval gescheiden in minimaal zes groepen:

 • Hout;
 • Steen;
 • Metaal;
 • Kunststof;
 • Gips;
 • Isolatiemateriaal. 
   

Het energie- en waterverbruik van de bouwplaats wordt gemonitord en gepubliceerd. Dit wordt afgezet tegen vooraf bepaalde doelstellingen om zodoende vinger aan de pols te houden.  

Om de hiervoor genoemde acties in goede banen te leiden, zullen zowel de aannemer als de afvalverwerker een gecertificeerd kwaliteits- en milieubeheersysteem hebben. Dit conform ISO9001 en ISO14001.

Vooruitstrevende duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied

BaseClear is actief betrokken geweest bij de ontwikkelingsplannen van het openbaar vervoer in de omgeving.
Bij het aannemen van nieuwe werknemers is de reisafstand tot het kantoor een belangrijk selectiecriterium. 

Ambities/planvorming
BaseClear heeft in het beginstadium van het ontwerp aangegeven een duurzaam gebouw te ambiëren. 
Deerns is bij het project betrokken om deze duurzame ambitie vorm te geven en te ondersteunen bij het behalen van het BREEAM-NL certificaat.
 

Technische oplossingen

Het ontwerpteam heeft verschillende technische oplossingen doorgevoerd in het ontwerp die bijdragen aan de duurzaamheid van het gebouw en een prettige werkomgeving voor de werknemers. Zo is er gekozen voor hoogfrequente verlichting hetgeen resulteert in een lager energieverbruik en tevens leidt tot een prettige werkomgeving. De kantoorruimten in het gebouw zijn voorzien van aanwezigheidsdetectie, waardoor de verlichting alleen is ingeschakeld wanneer er iemand aanwezig is.