Projecten

Project
OUTSTANDING 97,38%

Agrifac Machinery B.V.

De groei

Om de groei van het bedrijf verder uit te breiden wordt de assemblagehal van circa 9.000 m² vervangen door nieuwbouw ter grootte van ongeveer 14.000 m². Daarnaast wordt het kantoor energetisch verbeterd.

Fases

Het bouwwerk wordt gerealiseerd in drie fases, waarbij de huidige fabriek en het kantoor in gebruik blijven. In iedere fase wordt een deel van de fabriek gesloopt, waarna vervolgens een grotere hal wordt gebouwd. Samen met de nevenaannemers van het sloopwerk, installaties, sprinkler en ons vindt afstemming plaats, zodat de bouwwerkzaamheden zonder onderbrekingen kunnen plaatsvinden en de overlast voor ons als opdrachtgever wordt beperkt.

Duurzaamheid

Agrifac wil graag voorop lopen in de wereld. Wij willen ook dat de volgende generatie eten en energie heeft. Door de meest zuinige spuitmachine's te maken met weinig verspilling doen we dat in het proces. Met de nieuwbouw willen we de lat zo hoog mogelijk leggen. Hierdoor is er een extra regenwater opvangtank van 50m3 gerealiseerd. Alle toiletten die aanwezig zijn worden hiermee gespoeld met grijs water. Daarnaast willen we niet meer energie gebruiken dan er is. Hierdoor is over het jaar 2019 vastgesteld dat we in de praktijk een nul op de meter (NOM) fabriek hebben. De zonnepanelen hebben meer energie opgewekt dan wij als bedrijf het gehele jaar gebruik hebben als gebouw en proces! Hiermee hebbe we over het jaar een erg lage impact op het milieu

BREEAM

Qua BREEAM hebben we de lat zo hoog mogelijk gelegd. Hierdoor is de enorm mooie score van 97,33% bij oplever gerealiseerd. Dit is momenteel de hoogtste score van Nederland op de BRL 2014 richtlijn! Het bouwteam van Rottinghuis, Heluto en Bakker hebben hier een ontzettend mooi resultaat gerealiseerd. W4Y adviseurs heeft het BREEAM begeleid en er voor gezorgd dat we de hoogste score behaald hebben. 

De meest bijzonder onderdelen zijn wat ons betreft:

  • Energieneutraal gebouw en proces gebonden (ENE 1: 15 punten +2 EP)
  • Regenwaterhergebruik 50m3 (WAT 5)
  • Luchtdichtheid qv-10 0,24 (ENE 26)
  • Grote tuin van totaal meer dan 500m2 groen voor bedreigde diersoorten (LE 4)

In totaal is er op elk hoofdstuk boven de 68% gescoord en zijn er 10 EP punten behaald. Hiermee is het project een voorbeeld voor elk project welke duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Uitstraling

Het ontwerp van B en O Architecten met de gemetselde penanten rondom het gebouw met speksteen zorgen er voor dat de fabriekshal niet zomaar een door is maar een mooi geheel wat aansluit bij de oude gebouwen die geintegreerd zijn in de hal.