Projecten

Asset
VERY GOOD 56,17%
Beheer
Gebruik

33878 Krispijnseweg 68 - Dordrecht

De JUMBO betreft een winkelruimte op de begane grond waarbij het onderdeel is van een groter gebouw. Het asset is voorzien van een kantine met een pantry op de begane grond. Asset is verder voorzien van hoogfrequente verlichting. Er zijn geen roltrappen en liften in het pand aanwezig. Er is een parkeerterrein wat duidelijk onderdeel is van het asset is meegenomen in de demarcatie. Het parkeerterrein is afsluitbaar en voorzien van bebording door de huurder van het asset. Het asset is voorzien van een traditionele groenvoorziening, groendak en een groene wand.