Nieuws

VU: bredere kijk op duurzaamheid met BREEAM-NL In Use

“Het is onze ambitie om al het reeds aanwezige vastgoed te certificeren voor BREEAM-NL In-Use", aldus Willem Verduyn, Manager Vastgoedbeheer VU. "Wij hebben hiervoor ons duurzaamheidsbeleid aangescherpt. Hierbij kun je denken aan een ecologisch plan voor de gehele VU campus, maar ook het waterbeleid." Daarnaast zijn er Energie VerbeterTeams die praktische en technische maatregelen inventariseren om energieverbruik te beperken.

Goede samenwerking

Mooie scores voor verschillende gebouwen konden behaald worden door een goede samenwerking met Green Office, het platform voor studenten en medewerkers die werken aan een duurzamere universiteit en de verschillende onderdelen van de Facilitaire Campus Organisatie. "Met iedere certificering wordt er weer een stap gezet in de ontwikkeling van een duurzame en leefbare campus", laat Verduyn weten.

Duurzaamheidscertificaat onderwijsgebouwen

BREEAM-NL certificeringen voor bestaande gebouwen en nieuwbouw bestaan al geruime tijd voor kantoorgebouwen. Gebouwen voor hoger onderwijsinstellingen kennen naast kantoren vooral onderwijs- en collegeruimten en laboratoria. Om dit soort gebouwen toch volledig te kunnen certificeren conform de BREEAM-NL richtlijn voor bestaande gebouwen, werd in 2015 de werkgroep BREEAM-NL In Use voor Hoger Onderwijsgebouwen gestart. De VU is vertegenwoordigd in deze werkgroep en behaalt met het Initium gebouw een goede score.

Duurzame campusontwikkeling

De VU vernieuwt haar Campus stapsgewijs. "Dit gebeurt zo duurzaam mogelijk, op een manier dat de VU in de toekomst duurzame oplossingen toepast met minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder uitstoot en meer energetisch rendement", benadrukt Verduyn. Na het certificeren van het Initium gebouw, heeft de VU verschillende gebouwen op de campus met BREEAM-NL In-Use gecertificeerd. "Denk hierbij aan OZW-gebouw, ACTA en het Hoofdgebouw. In de komende jaren worden ook de overige gebouwen getoetst aan de BREEAM-NL normen, om zo verder te kunnen verduurzamen."

Gerelateerd nieuws

BREEAM AWARDS 2024

9 april 2024
Na een korte afwezigheid zijn de Internationale BREEAM Awards terug van weggeweest. Op 10 juli 2024 vindt de uitreiking voor toonaangevende...

Nationaal BREEAM Congres 2024 ging Back to the Future

8 april 2024
Van een futuristische supervastgoedvrouw tot ‘super ouderwetse’ en lokale oplossingen, het kwam allemaal voorbij tijdens het Nationaal...

Nieuw BREEAM-NL Magazine: Back to the Future

12 maart 2024
BREEAM-NL gaat ‘back to the future’. Tijdens het Nationaal BREEAM Congres op 28 maart in het Beatrix Theater én in een gloednieuwe...