Nieuws

Van BREEAM tot BENG: de belangrijkste termen rondom duurzame gebouwen op een rij

Als voorschrijvende partij ben je vaak afhankelijk van wat opdrachtgevers vragen. Dat geldt ook op het gebied van duurzaamheid van een pand. Toch is het belangrijk om de ontwikkelingen, bewegingen en eisen vanuit de markt op dit gebied te volgen.

Niet alleen om opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren op het gebied van duurzaamheid, maar ook om toekomstbestendige projecten te garanderen. Want gebouwen die aan de huidige minimale eisen voldoen, doen dat in de toekomst niet meer. Door extra duurzaamheidseisen toe te voegen, is dat moment uit te stellen.

Wie zich bezighoudt met duurzaam bouwen ziet echter soms door de bomen het bos niet meer als het gaat om termen en afkortingen. Daarom zet ASSA ABLOY de belangrijkste terminologieën op een rij, op zowel het niveau van gebouwen als afzonderlijke producten.

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) is een methode en internationaal erkend keurmerk om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te bepalen. De methode werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Engelse instantie Building Research Establishment (BRE), vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelde de richtlijn verder door voor de Nederlandse markt: het zogenaamde BREEAM-NL keurmerk. De methode bestaat uit verschillende onderdelen, gericht op de beoordeling van bestaande bouw, nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en sloopprojecten. Een BREEAM-NL certificering biedt meer inzicht in de duurzame prestaties van projecten binnen negen verschillende categorieën, waaronder energie, water, materiaal en afval. Eigenaren of ontwikkelaars kunnen hun projecten registreren bij de DGBC, waarna zij een certificaat ontvangen als er genoeg punten worden behaald. Voor BREEAM onderscheiden we twee typen certificaten:

  • een ontwerpcertificaat, dat niet verplicht is en vooral moet worden gezien als een tussentijdse inschatting of het certificaat behaald gaat worden;
  • een oplevercertificaat, oftewel het uiteindelijke BREEAM-certificaat uitgereikt door de DGBC.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is de Amerikaanse variant van BREEAM. Ontwikkeld door de US Green Building Council (USGBC) is LEED een veelgebruikte methode in de Verenigde Staten. LEED wordt ook regelmatig gebruikt in ons land, bijvoorbeeld wanneer Amerikaanse bedrijven zich in Nederland vestigen. Net als BREEAM is LEED-certificering mogelijk voor vrijwel alle typen bouwprojecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf verschillende soorten: building design and construction, interior design and construction, building operations and maintenance, neighborhood development en homes. LEED biedt een raamwerk dat gebruikt kan worden om gezonde, efficiënte en kostenbesparende groene gebouwen te ontwikkelen. 

WELL

De WELL Building Standard zoomt in op de gezondheid en het welzijn van gebruikers van gebouwen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld de hoeveelheid daglicht die binnenkomt in een pand, maar ook naar de mogelijkheden voor voldoende beweging – zoals aanwezigheid van fitnessfaciliteiten – en het voedingsaanbod in het bedrijfsrestaurant. De WELL-standaard heeft dan ook vooral te maken met het beheer en management van een pand. Ook is er aandacht voor de zogenaamde healthy entrance, om het interieur en exterieur van een gebouw van elkaar te scheiden. Bij elke opening van een buitendeur en elke persoon die naar binnen of buiten gaat, vindt er een uitwisseling van deeltjes plaats. Denk aan zand en modder of vervuilde lucht. Het is de bedoeling om die hoeveelheid verontreinigde deeltjes in de lucht bij de ingangen van gebouwen te minimaliseren. 

LCA

Een levenscyclusanalyse (LCA) – of life-cycle assessment – is een methode om de impact van een product op het milieu te bepalen. Met behulp van rekenkundige modellen wordt gekeken naar alle fases van de levenscyclus van een product; van de grondstoffen tot materiaalverwerking, productie, distributie, gebruik, onderhoud en afvalverwerking. De LCA-methode helpt om te bepalen welke fasen van de levenscyclus van een product de meeste impact hebben op het milieu, om zo maatregelen of alternatieven te bepalen. Een levenscyclusanalyse vormt vaak de basis voor certificaten zoals een EPD.

EPD

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een internationaal document uitgegeven door een onafhankelijke partij. Het bevat de duurzaamheidsgegevens van een product en geeft inzicht in de milieu-impact. Om een EPD op te stellen is het daarom belangrijk om eerst een LCA uit te voeren. Door de EPD-certificaten van de verschillende producten in een gebouw naast elkaar te leggen, is het mogelijk meer inzicht te vergaren in de algehele milieu-impact van een pand. EPD-certificaten kunnen op die manier ook worden meegenomen bij het bepalen van de BREEAM- of LEED-certificering van een gebouw. Voor voorschrijvende partijen biedt een EPD-certificaat veel transparantie over de milieu-impact van de producten die zij voorschrijven. Wist u dat ASSA ABLOY eigenaar is van maar liefst 332 producten met EPD-verklaring?

BENG

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 1 januari 2019. Deze regel komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei, waar in 2013 ruim veertig organisaties hun handtekening onder zetten. Vanaf juli 2020 wordt de energieprestatie van gebouwen in ons land vastgelegd aan de hand van drie eisen, of BENG-indicatoren: 1) de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, 2) het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, en 3) het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. De eisen zullen de huidige energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vervangen.

EPC

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is de maat voor de energiezuinigheid van nieuwbouw en is vastgelegd in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). De eisen aan de energieprestatie van gebouwen werden de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt. Sinds 2015 geldt voor nieuwbouwwoningen een maximale EPC-waarde van 0,4. Vanaf 1 juli 2020 wordt de EPC vervangen door BENG.

EPBD

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Samen met de Energy Efficiency Directive heeft de EPBD-richtlijn als doel om betere energieprestatie van gebouwen te realiseren en consumenten en bedrijven in staat te stellen om weloverwogen beslissingen te nemen als het gaat om het besparen van energie en geld. De EPBD is bijvoorbeeld interessant om in het achterhoofd te houden tijdens het ontwerpen voor buitenlandse ontwikkelaars. 

Paris Proof

Als onderdeel van het Klimaatverdrag heeft het internationale Parijs-akkoord onder andere ten doel om (verdere) opwarming van de aarde tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo wordt er bijvoorbeeld een maximaal aantal kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak van gebouwen afgegeven waar we aan moeten voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met hoe een pand wordt gebruikt; het gebruik heeft immers veel invloed op de energieprestaties van een gebouw. Neem het gebruik van toegangsoplossingen. Bij het bepalen van de energieprestatie van een gebouw wordt er vaak vanuit gegaan dat een deur dicht is. Maar dat is bij dagelijks gebruik vrijwel nooit het geval, waardoor de energieprestatie wordt beïnvloed. Onderstaand overzicht van de Dutch Green Building Council geeft inzicht in de eisen aan het verbruik per vierkante meter per jaar:

Kantoren

50 kWh per m²

Retail

Winkel met koeling, zoals een supermarkt: 150 kWh per m²

Winkel zonder koeling: 80 kWh per m²

Onderwijs

Primair onderwijs: 60 kWh per m²

Voortgezet onderwijs: 60 kWh per m²

Hogescholen en universiteiten: 70 kWh per m²

Zorg

Ziekenhuis: 100 kWh per m²

Opvang met overnachting: 80 kWh per m²

Opvang zonder overnachting: 90 kWh per m²

Medische groepspraktijk: 80 kWh per m²

Logistiek/bedrijfshal

Bedrijfshal met koeling: 80 kWh per m²

Bedrijfshal zonder koeling: 50 kWh per m²

 

Over ASSA ABLOY

‘Voorschrijvende partijen in de bouw hebben te maken met diverse uitdagingen. Denk aan vraagstukken rondom veiligheid, esthetica, comfort, efficiëntie, beveiliging, duurzaamheid en kostenbesparing. Als totaalleverancier op het gebied van toegangsoplossingen streeft ASSA ABLOY Entrance Systems naar optimale ondersteuning van voorschrijvende partijen. Daarom biedt het ondersteuning en advies in de vorm van uitgebreide productinformatie, geavanceerde BIM-objecten, pdf-tekeningen, DWG-tekeningen, EPD’s en meer. Ook denkt ASSA ABLOY Entrance Systems mee over de meest geschikte toegangsoplossing voor elk pand. Van automatische toegangsoplossingen, zoals schuifdeuren, draaideuren en tourniquetdeuren, tot industriële toegangsoplossingen, zoals overheaddeuren en snelloopdeuren, en laad- en lossystemen. Kijk voor meer informatie op www.assaabloyentrance.nl.’

 

Gerelateerd nieuws

Exterieur hoofdkantoor Fugro

Toekomstbestendig bouwen in de praktijk: Fugro's nieuwe hoofdkantoor

15 mei 2024
Hoe bereik je een duurzaam en toekomstbestendig kantoor? In gesprek met Michiel Dessens, Project Director Fugro New Headquarters, en Isolda...
BREEAM letters op Nationaal BREEAM Congres in Beatrix Theater

Is het nou BREAM, BREAAM of BREEAM?

13 mei 2024
Als je wilt aantonen hoe duurzaam een gebouw is, kun je daar in Nederland verschillende instrumenten en keurmerken voor gebruiken. Daarbij...
BREEAM-NL modulaire updates

Stap voor stap verduurzamen met kleinere updates van BREEAM-NL

8 mei 2024
Waar energie en gezondheid de belangrijkste onderwerpen waren in de beginjaren van BREEAM-NL, spelen circulariteit, klimaatadaptatie en...