Nieuws

DGBC zet duurzame koers voort met twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Dutch Green Building Council heeft zich versterkt met twee nieuwe leden: Ronald Huikeshoven (AM) en Hellen van der Plas (Signify). De eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling vond eind augustus plaats op het kantoor van DGBC in Den Haag.

Rutger Schuur, voorzitter van het DGBC-bestuur, toont zich verguld met de aanstelling van de nieuwe bestuursleden: "Hellen en Ronald hebben beiden uitgebreide ervaring, expertise en een groot netwerk in de vastgoedmarkt. Ronald laat al lang zien dat hij een van de voorlopers is als het gaat om duurzaam ontwikkelen en circulair bouwen. Hellen wordt gedreven door het creëren van een duurzamere wereld; met Signify is ze een van de voorlopers in het verduurzamen van de gebouwde omgeving."

Frisse wind in de zeilen

De nieuwe bestuursleden supporten de koers van DGBC, maar zorgen voor een nieuwe, frisse wind in de zeilen. Het hoofddoel van DGBC is en blijft het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving samen met de invloedrijke achterban. De thema’s Circulariteit, Paris Proof, Klimaatadaptatie en Gezondheid zullen de agenda domineren en verder worden uitgediept.

Samenwerken en verbinden

Schuur: “Wij zijn ervan overtuigd dat de gebouwde omgeving alleen duurzamer kan worden als we dit samen doen. DGBC wil met de expertise op de verschillende thema’s en de BREEAM-certificering alle partijen die invloed hebben op de gebouwde omgeving met elkaar verbinden. We willen impact maken, zodat de gebouwde omgeving duurzamer en uiteindelijk Paris Proof wordt. Het bestuur zal alles doen om deze route naar 'Parijs' mogelijk te maken.”

Leefomgeving toekomstbestendig maken

Ronald Huikeshoven van AM: “We staan voor de uitdaging om onze leefomgeving verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Dit vraagt om een andere kijk op energie, uitstoot, mobiliteit en (her)gebruik van grondstoffen. DGBC brengt deze kennis samen en weet deze met haar partners om te zetten in daden. De agenda van DGBC raakt direct twee van de vijf maatschappelijke thema’s van AM: gedurfde duurzaamheid en gezond en gelukkig leven. Dit alles is voor mij de inspiratie om toe te treden tot het bestuur van DGBC.”

Inspireren en stimuleren

Hellen van der Plas voegt toe: “Naast mijn rol als CEO voor de Benelux bij Signify, waar duurzaamheid en circulariteit een centrale rol innemen, is het een eer om als medebestuurder voor DGBC de noodzakelijke versnelling op dit gebied ook breder kracht bij te zetten. We zijn er nog lang niet en de urgentie is hoog. Naast inspireren en stimuleren hoop ik in deze rol een bijdrage te leveren om collega’s in de keten dat zetje te geven om praktischer te worden, simpelweg het te gaan doen. Met elkaar. Slimmer verbindingen maken en vandaaruit verder bouwen.”

Raad van Advies

Die laatste woorden van Van der Plas sluiten mooi aan op een belangrijke nieuwe ontwikkelingen bij DGBC. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het opzetten van de Raad van Advies. Dit orgaan zal twee keer per jaar bij elkaar komen om kennis, inzichten en netwerken bij elkaar te brengen en de rol van DGBC verder aan te scherpen.

De beoogde leden van de Raad van Advies zijn vijftien prominente personen uit de bouw- en vastgoedsector en personen van buiten de sector met grote affiniteit met het onderwerp. Naar verwachting start de Raad van Advies op 1 januari 2021.

Gerelateerd nieuws

Whitepaper Fiscale regelingen en subsidies voor duurzame gebouwen in 2024

Fiscale regelingen en subsidies voor duurzame gebouwen in 2024

29 februari 2024
Met het oog op de energie- en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 investeert de Nederlandse overheid fors in subsidies en fiscale instrumenten...

BREEAM-NL Nieuwbouw en Het Nieuwe Normaal: wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

15 februari 2024
Dutch Green Building Council (DGBC) en Cirkelstad willen de transitie naar een circulaire bouwsector versnellen. Beide organisaties...
Stijn Schoonderwoerd, Algemeen Directeur Nationale Opera & Ballet en Julie Fuchs Duurzaamheid coördinator, krijgen het BREEAM-NL certificaat overhandigd uit handen van Rudy van der Helm, Manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC.

Nationale Opera & Ballet scoort hoog met nieuw BREEAM-NL certificaat

6 februari 2024
 Zwaardere duurzaamheidscriteria en een hogere score in 2023.   Nationale Opera & Ballet ontvangt de kwalificatie ‘Very...