Nieuws

Concreet keurmerk tegenover of naast lange termijndoelen

BREEAM-NL is een heel concreet keurmerk met eisen en lijstjes die je kunt afvinken om een certificaat voor een duurzaam gebouw of gebied te halen. Daarnaast staan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties. DGBC vergeleek de twee met elkaar, maar zijn ze wel te vergelijken of zelfs verenigbaar? 

Het nut van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) is meer aandacht voor de lange termijn op het gebied van duurzaamheid. “Voor een duurzame samenleving moet je kijken naar die langere termijn. De doelen zijn nu gesteld op vijftien jaar voor 2030, en die urgentie van dat jaartal is belangrijk, maar soms moet en mag je verder kijken”, zegt Ivy de Bruijn van SDG Nederland. Dat is de coördinerende instantie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vanuit de maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, koepelorganisaties, decentrale overheden, bewonersorganisaties, jongeren; in totaal meer dan 2.000 organisaties. 

Tim Habraken van CBRE: “Ik mag hopen dat de mensen in ons vakgebied deze doelen kennen, al is het maar globaal. Wat ik wel zie, is dat cynici de doelen gebruiken om recht te praten wat krom is, door uit te leggen dat ze bijdragen aan de doelen. De SDG’s zijn soms ook vaag. Bij het concretiseren worstelen velen nog met hoe we ze actief gaan gebruiken en inzetten, zonder telkens in verslagen te herhalen dat je bijdraagt aan de doelen, maar geen acties te definiëren.” 

Lees het hele interview in BREEAM-NL Magazine 2022 

Gerelateerd nieuws

DGBC publiceert handreiking EU Taxonomie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector 

31 mei 2023
Dutch Green Building Council (DGBC) heeft vandaag de eerste Nederlandse handreiking gepubliceerd over de EU Taxonomie specifiek voor de...

Schiphol Trade Park meest duurzame logistieke business park ter wereld

25 mei 2023
Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Schiphol Trade Park de Outstanding BREEAM-NL Gebied certificering toegekend, en daarmee...

Distributiecentra van de toekomst: multifunctioneel en losmaakbaar

23 mei 2023
Een duurzaam distributiecentrum, het kan. Waar landelijke en Europese regels niet heel veel eisen stellen aan deze gebouwen, kunnen...