BREEAM-NL Update 23-05-2018

23 mei 2018

Aanpassingen op BREEAM.nl/hulp

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. Vaak gaat dit om kleine aanpassingen, die niet altijd direct zichtbaar zijn. Om deze reden is er een aanpassing op de website toegevoegd.

23 mei 2018

Gepubliceerde interpretaties

Het nieuwe interpretatiedocument is op breeam.nl/hulp gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credits MAT 5, MAT 8, ENE 7 en POL 3.

23 mei 2018

Meetgegevens van niet standaard- of hernieuwbare energie bronnen

Er zijn aangepaste eisen over het toe passen van meetgegevens van niet standaard- of hernieuwbare energiebronnen in ENE30 en Energierekenmodel.

23 mei 2018

Aanpassing in de Assessmenttool

In de Assessmenttool is er onder assetgegevens een nieuwe tekstveld toegevoegd met de naam “Aandachtspunten expert”. Dit veld is speciaal bedoeld voor aandachtspunten die gerelateerd zijn aan de certificering en van belang kunnen zijn voor DGBC of de Assessor, bijvoorbeeld specifieke afspraken of toelichting over de demarcatie.

23 mei 2018

Wilt u Assessor worden?

De bouw trekt aan en zo ook de vraag naar certificeringen. 
Wellicht een goed moment om ook Assessor te worden! Op 2 oktober is er een Assessortraining. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf u snel in!