Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Emissienormen vloerlijmen en vloerkitten

In de criteria staat dat voor vloerlijmen en vloerkitten moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de emissienormen uit EN 13999:2007. Deze emissienormen zijn niet meer van toepassing, zie voor de actuele vereisten voor vloerlijmen en vloerkitten het overzicht op de hulppagina via www.breeam.nl/hulp

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

Maatregelen uitvoeren die van betekenis kunnen zijn voor bijzondere of zeldzame natuur(waarden) op regionale schaal

Zowel de te nemen maatregelen ten behoeve van de ecologische waarde van het project als de ecologische waarde op regionale schaal dienen op het gebouw of op de open ruimte rond het gebouw te worden toegepast

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Man 8 - Veiligheid

Bouwkundige maatregelen veiligheid

In geval het niveau van bouwkundige maatregelen (conform criteria-eisen 1.5 of 1.6) voor het betreffende gebouw niet gewenst is, dienen er alternatieve maatregelen te worden getroffen op basis van een integrale beveiligingsanalyse.

Bij het laten vervallen of vereenvoudigen van de bouwkundige maatregelen op de buitengevel moeten er afdoende alternatieve maatregelen worden getroffen waarmee ten minste dezelfde vertragingstijd (5 minuten tot het inbraakdoel) wordt gerealiseerd. Hiermee mag rekening gehouden worden met een eerdere detectie van een inbraak, loopafstanden op het terrein, tijd om een object te bereiken etc. Ten alle tijden blijft een minimale inbraakwerendheid met bouwkundige maatregelen op de buitengevel van 3 minuten vereist. In de beveiligingsanalyse moet een gedegen incidentenanalyse zijn opgesteld.

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Technische Checklist A7

1 punt ontbreekt bij de Toepassing hernieuwbare energie:
De volgende tekst moet worden toegevoegd bij de toepassing/eigenschap:
Minimaal 5% van de warmtevraag voor ruimteverwarming en warmwater wordt opgewekt door duurzame energiebronnen op de locatie.

Hier is ook 1 credit voor beschikbaar, dezelfde lijst met aanvullende eisen/hulpmiddelen geldt als voor de elektriciteitsvraag. 

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Analytische meting en evaluatie

Criteria-eis 1.3: Een analytische meting en evaluatie van het niveau van algemeen thermisch comfort van het gebouw zijn uitgevoerd.

Voor het ontwerpcertificaat is dit een rapportage en analyse van de temperatuuroverschrijdingsberekeningen zoals voorgeschreven in tabel 17 van de BRL.

Voor het oplevercertificaat is deze 'analytische meting en evaluatie' het verifiëren van het thermisch comfort doormiddel van een praktijkmeting. In ISSO 74 paragraaf 4.3 is een verduidelijking gegeven van de mogelijkheden om deze praktijkmeting in te richten en de vorm waarin de resultaten worden gepresenteerd. Er wordt geadviseerd om deze procedure te volgen.

Een praktijkmeting om het thermisch comfort van het binnenklimaat te verifiëren vereist bepaalde randvoorwaarden, zoals beschreven in ISSO 74 - 4.3. Indien in de periode omstreeks certificering geen tijdsbestek beschikbaar was voor een zinvolle praktijkmeting moet dit onderbouwd zijn door de betrokken partij die de metingen moet uitvoeren én dient opdrachtbevestiging aan de assessor te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de praktijkmeting alsnog wordt uitgevoerd.

Op BREEAM.NL/hulp is een korte toelichting gegeven over ISSO 74 – 4.3 Verificatie bij oplevering.

Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Tra 4 - Voetgangers- en fietsersveiligheid

Voetpad vanaf de ingang van fietsenstalling

Criteria-eis 2.2 heeft betrekking op de fietsenstalling en moet gelezen worden als: “Indien er een fietsenstalling aanwezig is: een voetpad loopt vanaf de ingang van de fietsenstalling naar een ingang van het gebouw.”
Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Man 2 - Bouwplaats en Omgeving

Bewuste Bouwers

De auditscore voor Bewuste bouwers is (per 1 juli 2016) vervangen door een 10 punten schaal, de criteria-eisen moeten als volgt worden gelezen:

Beoordeling volgens bewuste Bouwers versie 2016

 • Eerste punt, eerste criteria-eis: Het te beoordelen project wordt door Bewuste Bouwers erkend waarbij een totaalscore van minimaal 6/10 punten wordt behaald.
 • Tweede punt, tweede criteria-eis: Het te beoordelen project wordt door Bewuste Bouwers erkend waarbij een totaalscore van minimaal 8/10 punten wordt behaald.

Beoordeling volgens Bewuste Bouwers versie 2013

 • Eerste punt, eerste criteria-eis: Het te beoordelen project wordt door Bewuste Bouwers erkend waarbij een totaalscore van minimaal 21/35 punten wordt behaald.
 • Tweede punt, tweede criteria-eis: Het te beoordelen project wordt door Bewuste Bouwers erkend waarbij een totaalscore van minimaal 28/35 punten wordt behaald.
Datum van publicatie:
06 juli 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 1 - Afvalmanagement op de bouwplaats

ISO 14001 gelijkwaardig aan VCA

Eerste punt criteria-eis 5, en tweede punt criteria-eis 3: Een ISO 14001 certificaat is voor de credit WST 1 gelijkwaardig aan een VCA certificaat. Indien een ISO 14001 certificaat kan worden aangetoond vervalt de eis van een VCA certificaat.

Datum van publicatie:
11 april 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Criterium 7 Gelijkwaardigheid voor sluitingstijd

Indien een laad-/losplatform is uitgevoerd als dockstation met dockseal waarbij de seal voor een luchtdichte situatie zorgt voordat de laaddeur open gaat, komt criteria-eis 7 (sluitingstijd) te vervallen. Het systeem van sealing moet aangetoond worden door productgegevens, tekeningen en bij oplevering foto’s ter plaatse. Let op: een dockshelter voldoet niet.

Datum van publicatie:
11 april 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wat 2 - Watermeter

Aanvullende eisen voor Winkel

In de tekst onder aanvullingen op de criteria-eisen wordt bij Winkel foutief verwezen naar “onderstaande aanvullende eisen”. Deze aanvullende eisen zijn verwerkt onder de kop “Waterverbruikende voorzieningen en ruimten”.

Datum van publicatie:
11 april 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies

Filtercredit bij koel-/vriesopslag

Pagina 32, bijzonderheden credits en pagina 149, de rechterbovenhoek. Deze credit wordt gefilterd indien in het gebouw geen koel- en/of vriesopslag aanwezig is conform de definitie.

Ter informatie: De assessmenttool filtert de credit automatisch afhankelijk van de projecteigenschappen.

Datum van publicatie:
11 april 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wst 3a - Opslagruimte voor hergebruik afval - overige functies

Bewijslast van Afvalstromen

Het eerste bullet van het Benodigd bewijsmateriaal – ontwerpfase, A, 1.1: “De beschrijving van de markering van minstens vier verschillende afvalstromen” komt te vervallen.

Datum van publicatie:
11 april 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wat 4 - Zelfsluitende watertoevoer sanitair

Aanwezigheidsdetectie

In de creditcriteria staat ten onrechte “afsluiting van de watertoevoer door aanwezigheidsdetectie is voorzien voor alle toiletfaciliteiten”, in de criteria-eisen worden ook andere mogelijkheden van automatische afsluiting als mogelijkheid beschreven.
De creditcriteria moet als volgt worden gelezen: “automatische afsluiting van de watertoevoer is voorzien voor alle toiletfaciliteiten”. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

Verduidelijking totstandkoming toeslagmateriaal.

Ter verduidelijking dienen criteria-eis 1.1 en 1.2 als volgt gelezen te worden:
1.1 Voor elke toepassing (indien aanwezig) is het percentage gerecycled of van een secundaire bron afkomstig toeslagmateriaal (in volume of gewicht), groter dan de in tabel 31 gespecificeerde minimumwaarde om meegenomen te mogen worden voor criteria 1.2 als gerecycled of secundair toeslagmateriaal.

1.2 De totale hoeveelheid gerecycled of van een secundaire bron afkomstig toeslagmateriaal, is groter dan 25% (in volume of gewicht) van de totale hoeveelheid toeslagmateriaal gebruikt in steenachtige constructies zoals gedefinieerd in tabel 31.

Indien voor een toepassing criteria-eis 1.1 niet is behaald dient al het toeslagmateriaal van die toepassing meegeteld te worden in de totale hoeveelheid toeslagmateriaal (de noemer van de breuk) maar mag niet worden meegeteld als gerecycled of secundair toeslagmateriaal (de teller van de breuk). Echter, het is wel mogelijk voor een toepassing te compenseren dat niet aan het minimumpercentage voldoet door bij een andere toepassing een hoger percentage te behalen.

In formulevorm:  

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wst 3a - Opslagruimte voor hergebruik afval - overige functies

NVO in plaats van BVO

Pagina 247, criteria-eis 1.2: Waar bij BVO staat geschreven, moet dit gelezen worden als NVO 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Pol 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatisering

Minder dan 3kg koudemiddel

Bij de kop “Hoeveelheid koudemiddel minder dan 3 kg” en “Multisplitsystemen” is beschreven dat de credit kan worden toegekend als de totale hoeveelheid koudemiddel minder is dan 3 kg of 1 kg (woningen).

Dit mag geïnterpreteerd worden als “de totale hoeveelheid koudemiddel dat niet aan criteria eis 1.1 voldoet minder is dan 3 kg of 1 kg (woningen).”

Bijvoorbeeld: een situatie waarbij 1000 kg ammoniak wordt gebruik voor centrale klimatisering én daarnaast een splitsysteem voor de serverruimte met 2,5 kg koudemiddel met een GWP groter dan 5 voldoet wél aan de criteria-eisen. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 7 - Natuurlijke ventilatie

Standen open raam

Bij Criteria-eis 5 wordt voor het raam een regeling met ten minste drie standen geëist, waarvan één kierstand. Deze drie standen zijn alle drie ‘open’ standen, een gesloten raam wordt niet gezien als een stand. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 9 - Vluchtige organische verbindingen

Alternatieve gezondheidslabels

 Als alternatief gezondheidslabel kunnen de schema’s geaccepteerd worden zoals gepubliceerd op BREEAM.NL/hulp bij HEA 9. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Foutieve verwijzing bullit 7

De 7e bullet op pagina 175 “Plus, waar integrale koel en vries etc. etc.” komt te vervallen. Per abuis is hier een eis beschreven betreffende koel en vriesopslagsystemen die niet van toepassing is voor deze credit. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Tra 3 - Alternatief vervoer

Optie 4, autodeling of carpooling

Voor optie 4, Autodeling/carpooling kunnen 0 of 2 punten worden behaald door te voldoen aan de eisen van ‘Carpooling’ OF ‘Commerciële autodeling’. 

Datum van publicatie:
08 januari 2016
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0

Pagina's