ENE30 - Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

Invoer van meetgegevens van minder dan 1 jaar van hernieuwbare energie bronnen

Het gemeten energiegebruik van op het perceel opgewekte hernieuwbare energie over een kleinere periode dan een jaar, mag worden gebruikt als Eher in de berekening van het percentage lokaal opgewekte hernieuwbare energie. Voorwaarde is dat het gemeten totaal energiegebruik van het asset (Etot) wel een volledige jaar beslaat. Het is niet toegestaan de opgewekte hernieuwbare energie te extrapoleren naar een volledig jaar en dat als invoer voor Eher te gebruiken.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
  • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

Omrekenfactoren energiedragers

Op www.BREEAM.nl/hulp zijn in een tabel de te hanteren omrekenfactoren weergegeven voor het omrekenen van eenheden van veelvoorkomende energiedragers naar kWh.

Datum van publicatie:
16 februari 2017
Versie:
  • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

Achtergrond

In onderstaande tabel zijn de te hanteren omrekenfactoren weergegeven voor het omrekenen van eenheden van veelvoorkomende energiedragers naar kWh:

EnergiedragerkWh_finaal per eenheid energiedrager
Elektriciteit1 kWh per kWh
Aardgas8,79 kWh per Nm3
LPG (Liquified Petroleum Gas)6,64 kWh per liter
Stookolie (gas-/dieselolie)11,86 kWh per kg of 9,94 kWh per liter
Diesel9,94 kWh per liter
Vaste fossiele brandstof (cokes kolen)7,94 kWh per kg
Biodiesel9,09 kWh per liter
Biomassa gasvormig6,06 kWh per Nm3
Biogas RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)6,47 kWh per Nm3
Biogas stortgas5,42 kWh per Nm3
Biogas industrieel fermentatiegas6,47 kWh per Nm3
Vaste biomassa (hout/afvalhout)4,19 kWh per kg
Warmtelevering278 kWh per GJ
Koudelevering278 kWh per GJ

 

Voorbeeld: bij een verbruik van 5.000 Nm3 aardgas, moet 43.950 kWh worden ingevoerd bij het aardgasverbruik.

 Nm3: normaal kubieke meter, de standaard eenheid (volumemaat) waarin gassen worden gemeten. 

GJ: Gigajoule

Koude uit ondiepe bodemenergie

Let op! Koude uit ondiepe bodemenergie mag niet worden meegerekend in het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie. In de beoordelingsrichtlijn wordt verwezen naar het ‘Protocol monitoring hernieuwbare energie’. Daarin staat aangegeven dat koude uit ondiepe bodemenergie nog niet erkend is als vorm van hernieuwbare energie. Zie ook https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/bodemenergie-en-aardwarmte. 

Datum laatste wijziging: 19 december 2019