Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Tra 5 - Vervoersplan en Parkeerbeleid

Aanvulling definitie vervoersplan

In de definitie zijn vier aspecten genoemd waarop het vervoersplan minimaal gericht moet zijn. Daar wordt aan toegevoegd.

 • Verbeter gebouwtype gebonden transport. (bijv. combinatie vracht/betere beladingsgraad, inzet vrachtwagens hoge Euro emissieklasses)

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

NL Greenlabel certificaat

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.1 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.2 is aan de eisen 2.2 t/m 2.4 voldaan. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 3 punten of meer toegekend voor 3.13.3 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Le 4 - Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

NL Greenlabel Certificaat

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.1 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.  

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 4 punten of meer toegekend voor 3.13.2 is aan de eisen 2 en 3 van het tweede punt voldaan. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende. 

Als een NL Greenlabel certificaat voor de realisatiefase is behaald, conform onderbouwingsdocument 2019 of nieuwer en er zijn 3 punten of meer toegekend voor 3.13.3 kan het eerste punt worden toegekend. Voor het ontwerpcertificaat is een NL Greenlabel certificaat voor de ontwerpfase voldoende.

Datum van publicatie:
22 oktober 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 10 - Thermisch comfort

Onderschrijdings- en overschrijdingsuren

In tabel 17  “minimumeisen voor thermische comfort” wordt met het maximaal aantal toegestane overschrijdingsuren, de optelling van over-en onderschrijdingsuren bedoeld.

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 15 - Toegankelijkheid

Rolstoel toegankelijkheid

Indien er kan worden aangetoond dat in de keuken de mogelijkheid bestaat om zonder hak en/of breekwerk aan de criteria-eisen van 2.5 is voldaan, is dit akkoord. 

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

Granulaat voor aftopping en vulling van het terrein

Onder gruis van metselwerk wordt verstaan, menggranulaat en metselwerkgranulaat conform BRL 2506. Andere granulaten kunnen ook metselwerk bevatten, maar classificeren niet als gruis van metselwerk.

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 1 - Energie Efficiëntie

Kwaliteitsverklaringen

Bij het bepalen van de energieprestatie mogen door het CBRG afgegeven kwaliteitsverklaringen worden gebruikt die gelden op de datum van de omgevingsvergunning.

Datum van publicatie:
26 april 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies

Temperatuurklasse

Voor professionele koel- of vrieskasten met een maximale netto inhoud van 1500 liter kan voor het bepalen van de temperatuurklasse M1, naast de ISO 23953, gebruik worden gemaakt van de EN-16825. Hiervoor dienen dezelfde uitgangspunten worden aangehouden zoals deze zijn benoemd in de beoordelingsrichtlijn. 

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Luchtdoorlatendheidsmeting

De luchtdoorlatendheidmeting wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 13829, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN ISO 9972. De meting kan daarom ook worden uitgevoerd conform NEN-EN ISO 9972.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

CSC certificering

Indien een bedrijf nog in de procedure zit voor het behalen van CSC certificering maar dit is nog niet behaald, kan men voor een ontwerpcertificaat voldoen als kan worden aangetoond dat de procedure loopt. De bewijslast is dan de registratie of het contract bij de certificerende instelling, dat aantoont dat de procedure is gestart. Voor het oplevercertificaat dient het certificaat te zijn behaald.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Filters in mechanische ventilatiesystemen

De filters van criteria-eis 1.7 voldoen aan NEN-EN 13779, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN 16798-3. De filters binnen mechanische ventilatiesystemen kunnen ook voldoen aan NEN-EN 16798-3.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Filters in mechanische ventilatiesystemen

De filters van criteria-eis 7 voldoen aan NEN-EN 13779, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN 16798-3. De filters binnen mechanische ventilatiesystemen kunnen ook voldoen aan NEN-EN 16498-3.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

Steenachtig granulaat

Indien door sloopwerkzaamheden steenachtige materialen op de locatie zelf worden gewonnen en op de locatie worden vergruisd kan dit worden gebruikt voor het aftoppen van het terrein. Ook als dit granulaat metselwerk bevat wordt het gewaardeerd bij deze credit. 

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • WAT 1a - Waterverbruik (overig functies)

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 3.2 mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgesloten. Een op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • WAT 1b - Waterverbruik (woningen)

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 1.1 mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgesloten. Een op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wat 1 - Waterverbruik

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 1 van het derde punt (voor woningen criteria-eis 1 van het 1epunt) mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgeslotenEen op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Tochtonderbrekingen

Criterium-eis 1.3 spreekt over tochtonderbrekingen in ventilatoren, tochtonderbrekingen moeten gelezen worden als terugslagklep.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Tochtonderbrekingen

Criterium-eis 3 spreekt over tochtonderbrekingen in ventilatoren, tochtonderbrekingen moeten gelezen worden als terugslagklep.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • MAT05 - Natuurrampen

MAT05 update risicokaart

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als

 • "Aardbevingen: Een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met intensiteit van VI of lager."
Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAT14 - Rampenbeheersing

MAT 14 - Rampenbeheersing

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als 

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met een itensiteit van VI of lager"

Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

Pagina's