Hulp bij credits

Je kan navigeren naar hulpteksten via het menu of je kan in de Assessmenttool de hulp-link aanklikken en direct op de hulppagina terecht komen.

Aanvullende informatie op de BRL

Wil je meewerken aan het vullen van de hulppagina’s, heb je suggesties of goede ideeën, mail deze dan naar helpdesk@dgbc.nl

Interpretatiedocument

Interpretaties

Om het interpretatiedocument te downloaden moet je rechts eerst de juiste versie van BREEAM-NL selecteren.

 • Wst 2 - Gebruik van secundair materiaal

Steenachtig granulaat

Indien door sloopwerkzaamheden steenachtige materialen op de locatie zelf worden gewonnen en op de locatie worden vergruisd kan dit worden gebruikt voor het aftoppen van het terrein. Ook als dit granulaat metselwerk bevat wordt het gewaardeerd bij deze credit. 

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • WAT 1a - Waterverbruik (overig functies)

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 3.2 mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgesloten. Een op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • WAT 1b - Waterverbruik (woningen)

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 1.1 mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgesloten. Een op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Wat 1 - Waterverbruik

Doorstroombegrenzer badkranen

Bij criteria-eis 1 van het derde punt (voor woningen criteria-eis 1 van het 1epunt) mogen naast keukens, schoonmaakgootstenen, buitenkranen ook badkranen worden uitgeslotenEen op de badkraan aangesloten douchekop dient wel aan de eisen te voldoen.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Tochtonderbrekingen

Criterium-eis 1.3 spreekt over tochtonderbrekingen in ventilatoren, tochtonderbrekingen moeten gelezen worden als terugslagklep.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 6 - Minimalisatie luchtinfiltratie laadplatforms en losplatforms

Tochtonderbrekingen

Criterium-eis 3 spreekt over tochtonderbrekingen in ventilatoren, tochtonderbrekingen moeten gelezen worden als terugslagklep.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies

Temperatuurklasse

Voor professionele koel- of vrieskasten met een maximale netto inhoud van 1500 liter kan voor het bepalen van de temperatuurklasse M1, naast de ISO 23953, gebruik worden gemaakt van de EN-16825. Hiervoor dienen dezelfde uitgangspunten worden aangehouden zoals deze zijn benoemd in de beoordelingsrichtlijn. 

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 26 - Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

Luchtdoorlatendheidsmeting

De luchtdoorlatendheidmeting wordt uitgevoerd conform de NEN-EN 13829, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN ISO 9972. De meting kan daarom ook worden uitgevoerd conform NEN-EN ISO 9972.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Mat 5 - Onderbouwde herkomst van materiaal

CSC certificering

Indien een bedrijf nog in de procedure zit voor het behalen van CSC certificering maar dit is nog niet behaald, kan men voor een ontwerpcertificaat voldoen als kan worden aangetoond dat de procedure loopt. De bewijslast is dan de registratie of het contract bij de certificerende instelling, dat aantoont dat de procedure is gestart. Voor het oplevercertificaat dient het certificaat te zijn behaald.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Filters in mechanische ventilatiesystemen

De filters van criteria-eis 1.7 voldoen aan NEN-EN 13779, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN 16798-3. De filters binnen mechanische ventilatiesystemen kunnen ook voldoen aan NEN-EN 16798-3.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Hea 8 - Interne luchtkwaliteit

Filters in mechanische ventilatiesystemen

De filters van criteria-eis 7 voldoen aan NEN-EN 13779, deze norm is recent vervangen door de NEN-EN 16798-3. De filters binnen mechanische ventilatiesystemen kunnen ook voldoen aan NEN-EN 16498-3.

Datum van publicatie:
14 januari 2019
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 v1.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw 2010 v2.0
 • MAT05 - Natuurrampen

MAT05 update risicokaart

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als

 • "Aardbevingen: Een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met intensiteit van VI of lager."
Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • MAT14 - Rampenbeheersing

MAT 14 - Rampenbeheersing

Aangepaste tekst voor aanvullingen op de criteria:

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt."

moet gelezen worden als 

 • "Aardbevingen: een gebied dat niet in de Mercalli zone ligt OF in de Mercalli zone ligt met een itensiteit van VI of lager"

Datum van publicatie:
03 december 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • In-Use Algemeen

Betrekken parkeergarages en parkeerplaatsen

In paragraaf 2.2, bullet 5, wordt gesproken van relevante faciliteiten. Asset gerelateerde parkeergarages en/of parkeerplaatsen zijn een voorbeeld van een relevante faciliteit.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • ENE101 - Buitenverlichting en verlichting parkeergarage

Verlichting in asset gerelateerde parkeergarage

Verlichting parkeergarage heeft betrekking op de asset gerelateerde parkeerplaatsen in een parkeergarage op het eigen perceel én parkeerplaatsen in een parkeergarage buiten het perceel die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset.

Als aantoonbaar minder dan 50% van de parkeerplaatsen in deze parkeergarage(s) ter beschikking wordt gesteld aan de gebouwgebruikers van het te beoordelen asset, mag/mogen de parkeergarage(s) buiten beschouwing worden gelaten. Als het aandeel hoger is dan 50% valt/vallen de gehele parkeergarage(s) binnen de beoordeling.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • TRA101 - Beperken parkeren

Asset gerelateerde parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset buiten het perceel, zoals parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage of op een nabijgelegen parkeerterrein.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • TRA102 - Alternatief vervoer

Totaal aantal parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor de gebruiker van het asset buiten het perceel, zoals parkeerplaatsen in een nabijgelegen parkeergarage of op een nabijgelegen parkeerterrein

Bij parkeerplaatsen voor bezoekers die aantoonbaar gemiddeld minder dan twee uur verblijven is het aanbieden van laadpalen niet benodigd en kunnen deze parkeerplaatsen buiten de berekening van het benodigde percentage worden gelaten.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • POL01- Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Aanwezigheid parkeerplaatsen/parkeerfaciliteiten

Parkeerplaatsen heeft betrekking op alle aan het asset gerelateerde parkeerplaatsen op het eigen perceel én gehuurde parkeerplaatsen buiten het perceel

Datum van publicatie:
30 oktober 2018
Versie:
 • BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0
 • Mat 8 - Gebouw flexibiliteit

Rekentool gebouwflexibiliteit

In MAT 8 Rekentool gebouwflexibiliteit v1.0 is de tekst bij onderdeel 9- aanwezige voorzieningen op het tabblad ‘Rekentool’ niet juist. De juiste uitleg staat op het 'Toelichting onderdelen'.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01
 • Ene 7a - Energiezuinige koel- en vriesopslag - overige functies
 • Ene 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslag - winkel en logies
 • Pol 3 - GWP van koudemiddelen voor warenkoeling

Professionele koel- en vrieskasten

Bij definities staat dat grote stekkerklare koel- en vriesinstallaties en professionele koel en vrieskasten tot de scope van deze credit behoren. Indien koel- of vriesvoorzieningen zijn voorzien van een energielabel conform de richtlijn 2010/1060 dan vallen deze buiten de scope van deze credit. 
Let op koel- en vriesvoorzieningen met een energielabel conform richtlijn 2015/1094 vallen wel binnen de scope van de credit.

Datum van publicatie:
22 mei 2018
Versie:
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0
 • BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

Pagina's