Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop & Demontage

18 juni 2014

Volgende week vindt eerste bijeenkomst plaats van de Adviesgroep Sloop & Demontage. Na deze bijeenkomst van de Adviesgroep wordt een interpretatiedocument opgesteld. Naar verwachting zal dit  document bij de volgende Update worden gepubliceerd.