Wat doet u met de MPG?

31 oktober 2018

Nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 hebben sinds 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie voor het materiaalgebruik. Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is dus bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Op 19 november organiseert DGBC een praktische training over alle aspecten van de MPG. Hierin wordt onder andere ingezoomd op de raakvlakken van de MPG met BREEAM-NL en de EPC. Meer informatie staat op onze website