Update beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

17 februari 2017

De Dutch Green Building Council lanceert vandaag een update van de beoordelingsrichtlijn BREAAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2 vervangt de beoordelingsrichtlijn 2014 v1.01. Naast de opname van de interpretaties is de belangrijkste wijziging van procedurele aard. De inhoud van beide versies zijn gelijkwaardig. Als voor een project in de assessmenttool al een assessment is aangemaakt op basis van v1.01 kan hierin worden verder gewerkt. Nieuwe assessments kunnen alleen gebruik maken van v2. Registreren van assessments kan op basis van beide BRL's.

Eisen voor bespoke projecten verruimd

Om een project te kunnen beoordelen met de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01 moesten alle gebruiksfuncties in het pand te beoordelen zijn met de richtlijn. In v2 is het nu mogelijk om voor projecten met een kleine ruimte met een afwijkende functie het project toch met de richtlijn te beoordelen. Dit mag als de ruimte kleiner is dan 200 m2 BVO en kleiner is dan 5% van het BVO van het totale gebouw.

Taalkundig verbeteringen en opname interpretaties

In BRL 2014 v2 zijn een aantal opmaak en taalkundige verbeteringen doorgevoerd. Daarbnaast zijn de beschikbare interpretaties uit het interpretatiedocument van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw versie 2014 v1.01 in de richtlijn opgenomen.

Meer informatie:
Bekijk het complete wijzigingsoverzicht op de downloadpagina op www.breeam.nl.