Projectomschrijving gebruiken als visitekaartje

29 april 2019

In de Assessmenttool worden projectgerelateerde informatie, de verantwoordingen en het bewijsmateriaal verzamelt. Ook is er in de Assessmenttool bij de projectgegevens ruimte voor een 'projectomschrijving voor communicatiedoeleinden'.

Dit specifieke veld wordt gebruikt om externen te informeren en te inspireren over het te beoordelen BREEAM-NL project. De informatie in dit veld wordt, direct na registratie, weergegeven op de website.

Regelmatig wordt de projectomschrijving echter zeer beknopt ingevuld. Dit veld kan juist gebruikt worden om externen mee te nemen in de behaalde duurzaamheidsprestaties, de lessons learned en de duurzaamheidsambities.