Portfolio-aanpak BREEAM-NL In-Use op stoom, wat betekent dit voor u?

01 februari 2018

In 2017 is de portfolio aanpak die de BRE en DGBC hebben ontwikkeld voor het eerst toegepast in Nederland. Vier partijen, PwC, a.s.r., Redevco en Wereldhave, hebben daarmee 5 portfolio’s met in totaal 42 gebouwen gecertificeerd en in begin 2018 komen hier zeker nog 29 bij. 
 
Met de portfolio aanpak kost het certificeren van meerdere gebouwen tegelijkertijd minder tijd en geld dan het certificeren van losse gebouwen op zich. Bovendien kunnen maatwerk afspraken gemaakt worden over planning en fasering.
 
Als expert of assessor is het volgende van belang:

  • Voor pilotprojecten wordt een maatwerkaanbieding gemaakt. Dat betekent dat bij grotere aantallen gebouwen de certificeringskosten per gebouw lager uitvallen.
  • Er gelden specifieke instructies voor het certificeren van de portfolio aanpak. Als u gevraagd wordt voor de rol van expert of assessor is het goed om hiervan op de hoogte te zijn, omdat dit een (gunstig) effect kan hebben op de te verwachten tijdsbesteding.  
  • Op dit moment vinden de evaluaties plaats van de eerste pilotprojecten. Op basis hiervan zullen instructies en de mogelijkheden van de assessmenttool worden verbeterd.

Op het Nationaal BREEAM congres zal aandacht worden besteed aan deze specifieke aanpak. 
 
Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Thomas Metz of Peter Gabriels.