Meetgegevens van niet standaard- of hernieuwbare energie bronnen

23 mei 2018

Er zijn aangepaste eisen over het toe passen van meetgegevens van niet standaard- of hernieuwbare energiebronnen in ENE30 en Energierekenmodel. Op breeam.nl/hulp is een interpretatie gepubliceerd voor ENE30 en het Energierekenmodel (Beheer) (ENE31 – ENE61) waarmee het mogelijk is om meetgegevens te gebruiken van niet standaard energiegebruikers of van hernieuwbaar opgewekte energiebronnen over een periode kleiner dan één jaar.