Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL Renovatie en (her)Inrichting

01 februari 2018

Het afgelopen jaar heeft DGBC zich georiënteerd op het herschrijven van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. De eerste concepten van de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn gereed. Graag betrekken wij u als expert en gebruiker bij deze update en willen u daarom vragen om feedback te leveren op deze concepten.

Het doel van deze update is om enerzijds de huidige beoordelingsrichtlijn 2014 te actualiseren, maar ook om deze meer in lijn te brengen met BREEAM International. Vanuit dit perspectief zal het huidige schema worden opgesplitst in twee verschillende schema’s:

  • BREEAM-NL Nieuwbouw
  • BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting

Beide schema’s zullen inhoudelijk veel op elkaar lijken. Het zijn zogenaamde companion schemes. Dit is voor DGBC de belangrijkste reden om ze gelijktijdig te ontwikkelen. Van de eerste drie categorieën zijn de  conceptcredits beschikbaar. Graag willen wij dat de markt hierin kritisch meekijkt en ons helpt de beoordelingsrichtlijn op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. In deze eerste consultatieronde zullen de categorieën Afval, Transport en Landgebruik & Ecologie centraal staan. Deze eerste consultatieronde loopt van donderdag 1 februari tot vrijdag 23 februari.

Het leveren van feedback kan op twee manieren:
1. door uw verbetervoorstellen te mailen;
2. door aanwezig te zijn bij de live-consultatie op 20 februari aanstaande. 

Meer uitleg en de bijbehorende concepteksten kunt u vinden op onze website. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de live consultatie.