Interpretaties BREEAM-NL In-Use

02 oktober 2017

Nieuwe interpretaties voor POL01 en het Energierekenmodel (ENE31-ENE61) van BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0 zijn opgenomen. De interpretaties hebben betrekking op het verminderen van het risico op vervuiling en verstopping van natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool door olie van parkeerplaatsen of vet van keukenfaciliteiten (POL01) en de invoer van gegevens in het Energierekenmodel in het geval van de aanwezigheid van een parkeergarage en het ontbreken van energiemeetgegevens specifiek voor het gebouw of gebouwdeel (ENE31-ENE61).