Hulp bij credits

06 september 2018

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. In de afgelopen periode is onder andere bij de credits HEA 4, ENE 1, MAT 1, MAT 5, TRA 1 en WAT 1a extra informatie toegevoegd.