Hulp bij credits

21 december 2016

Via www.breeam.nl/hulp is nu ook voor BREEAM-NL In-Use voor circa 20 credits achtergrondinformatie en hulpmiddelen toegevoegd. Zo is toegelicht hoe nederland.risicokaart.nl moet worden gebruikt en zijn in deel 3 ‘Gebruik’ voor de credits met veel antwoordopties tools beschikbaar om de Expert te ondersteunen in het gestructureerd verantwoorden.