Gepubliceerde interpretaties en innovatie credits

29 april 2019

Er is een nieuw interpretatiedocument op www.breeam.nl/hulp gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credit HEA 10, HEA 15, WST 2 en ENE 1.

Naast nieuwe interpretaties zijn er een drietal innovaties goedgekeurd. Deze zijn eveneens gepubliceerd op onze website.