DGBC Woonmerk auditor

14 januari 2019

Het DGBC Woonmerk biedt een objectieve meetlat voor het energieverbruik, materiaalgebruik, gezondheid, flexibiliteit en comfort. Andere thema’s die voor de woonconsument van belang zijn, zoals veiligheid, bereikbaarheid en de woonomgeving zijn mede onderdeel van het Woonmerk.


Door het invullen van de online tool kan snel inzage worden verkregen in de duurzaamheid van de woning en de omgeving. Door het samenbrengen van de beste criteria uit verschillende erkende keurmerken, het toevoegen van slimme selectiemogelijkheden en gebruik van open databronnen, wordt de tool laagdrempelig en compleet. Het opgebouwde woningdossier kan dienen als sturingsmiddel of managementsysteem voor alle betrokkenen. De resultaten stimuleren tot verdere verduurzaming van de woningen.

Geïnteresseerd in de training tot DGBC Woonmerk auditor? De training vindt plaats op 23 januari 2019