DGBC Materialentool

19 juni 2017

Zoals aangekondigd in de BREEAM-NL Update van mei 2017 is op 15 juni versie 3.20 van de DGBC Materialentool beschikbaar gesteld. In versie 3.20 is de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.0 opgenomen.

Ten opzichte van de vorige versie van de NMD (NMD 1.8) is het aantal producten dat in de database staat gegroeid van 950 naar 1016. Bovendien zijn de waarden van alle actuele productkaarten geüpdatet aan de hand van recente informatie van het Centrum voor Milieukunde. Op basis van de doorrekening van diverse referentiegebouwen zijn de referentiewaarden voor deze versie vastgesteld. De nieuwe referentiewaarden zijn gepubliceerd op breeam.nl/hulp

Voor projecten die voor 15 juni zijn geregistreerd, kan gebruik worden gemaakt van de NMD 1.8. Voor nieuwe projecten geldt de NMD 2.0.