BREEAM-NL ook in 2019 gewaardeerd in de milieulijst

14 januari 2019

Jaarlijks publiceert de overheid de milieulijst. In deze lijst staan voor diverse activiteiten waarop de MIA regeling van toepassing kan zijn aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Aan de hand van de MIA regeling kun je profiteren van fiscale investeringsaftrek voor BREEAM-NL gecertificeerde projecten. 
 
De afgelopen jaren was het ook al mogelijk om gebruik te maken van de MIA regeling voor een duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw indien deze zijn gecertificeerd conform BREEAM-NL (code D 6115 en E 6116). Ook in 2019 kan weer van deze faciliteit gebruik worden gemaakt. Hierop geldt wel de uitzondering dat de MIA regeling niet van toepassing is op onverwarmde industriële gebouwen. Ook is het maximale bedrag dat een project kan aanmelden voor deze regeling gelimiteerd. De overige voorwaarden van deze regelingen zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Wist je dat BREEAM-NL Gebied gebruikt kan worden voor de MIA regeling code F 5100. 

Nieuw in de categorie bebouwde omgeving zijn twee codes waarmee een circulair utiliteitsgebouw met de MIA kan worden gewaardeerd. Het zijn de codes D 6101 (onverwarmde industrie) en G 6100 (overige utiliteit). 
Voor deze codes worden een aantal eisen gesteld, waaronder een MPG berekening op basis van NMD 3.0. De validatie van deze MPG berekening moet hebben plaatsgevonden via een door BZK erkend instrument. BREEAM-NL certificering is een van de erkende instrumenten hiervoor. Helaas is het is op dit moment nog niet mogelijk om hieraan te voldoen. Vanaf 1 juli 2019 wordt de NMD 3.0 beschikbaar en kunnen geschikte berekeningen worden opgesteld. 

Voor meer informatie over de MIA-regeling, klik hier.