Studie- en Harmonisatiebijeenkomst

Nieuwe aanpak Studie-en Harmonisatiebijeenkomsten 2018

Voor de permanente educatie van BREEAM-NL Experts en Assessoren worden per jaar enkele Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd. Door deelname aan zo'n bijeenkomst kunnen Experts en Assessoren voldoen aan hun jaarlijkse verplichting om te harmoniseren (assessoren) of permanente educatie te volgen (experts). Ook wordt iedereen tijdens deze middag bijgepraat over actualiteiten in de BREEAM-schema's.

Voor Experts

Voor BREEAM-NL Experts is het bijwonen van een Studiebijeenkomst verplicht. Zij volgen eerst het actualiteitencollege over ontwikkelingen rond BREEAM-NL en kiezen aansluitend twee verdiepende workshops.
N.B.: - BREEAM-NL Experts kunnen ook aan hun educatieverplichting voldoen door het bijwonen van het jaarlijkse Nationaal BREEAM Congres.
- Voor Experts met een NRVT registratie: NRVT kent aan deze middag 3 PE-punten toe.

Voor Assessoren

Assessoren moeten jaarlijks harmoniseren en daarvoor wordt een sessie georganiseerd tijdens de tijdens de Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten. Assessoren volgen eerst het actualiteitencollege over ontwikkelingen rond BREEAM-NL en kiezen aansluitend een verdiepende workshop. Na de pauze gaan de Assessoren met elkaar harmoniseren terwijl de Experts een tweede workshop zullen bijwonen. Deze aanpak biedt Assessoren de gelegenheid om ook verdiepende kennis op te halen rond specifieke onderwerpen. Naar verwachting is het contact tussen Experts en Assessoren op deze dag een meerwaarde voor het goed functioneren van BREEAM-NL in Nederland.

Voor een goede harmonisatiebijeenkomst moeten er minimaal 5 assessoren deelnemen. Als er zich voor een middag minder dan 5 assessoren hebben aangemeld komt het harmonisatie-gedeelte van de middag te vervallen. Dit word je uiteraard tijdig meegedeeld.

Ophaalsessie harmonisatie assessoren

Om de harmonisatiebijeenkomsten te voeden met actuele thema's en bespreekpunten wordt aan het begin van elk jaar een "ophaalsessie" georganiseerd, een harmonisatiebijeenkomst die wordt belegd met een wisselend gezelschap assessoren.  Je kan je hieroor niet aanmelden maar je wordt hiervoor gericht uitgenodigd. Met jouw aanwezigheid op deze ophaalsessie heb je ook voldaan aan jouw jaarlijkse harmonisatieverplichting. De bespreekpunten uit deze sessie vormen de basis voor de casuistiek in de harmonisatiebijeenkomsten later in het jaar.

Vervallen expert of assessor status

Als iemands expert-status is verlopen door het niet bijwonen van een Studie – en Harmonisatiebijeenkomst en de betreffende persoon wil zijn of haar Expert- of Assessor-status toch weer activeren, dan is de enige route daarvoor het opnieuw doorlopen van de Expert- of Assessortraining.

Tijdens de Studie- en Harmonisatiedag word je bijgepraat over:

  • De laatste stand van zaken rond de BREEAM-NL keurmerken;
  • Actuele processen en procedures;
  • Thematische kennis tijdens de verschillende workshops;
  • Kennis en ervaring uitwisselen met andere BREEAM-NL Experts en Assessoren.

Uitwisseling van kennis en ervaring is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Neem dan ook gerust casussen uit uw praktijk mee om in de groep te bespreken. 

Tijdens de Studie- en Harmonisatiebijeenkomst leer je:

  • Uitwisselen kennis en ervaring rondom uw praktijkcases;
  • Uitwisselen kennis en ervaring uit de QA-praktijk;
  • Bespreken rolopvattingen en inhoudelijke interpretaties;
  • Een eenduidige –geharmoniseerde- wijze van rolinvulling;
  • Actualisatie procedures en processen;
  • BRL-inhoudelijke besprekingen (beperkt).

Uitwisseling van kennis en ervaring is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Neem dan ook gerust casussen uit jouw praktijk mee om in de groep te bespreken. 

Studie- en Harmonisatiedag zijn primair bedoeld voor BREEAM-NL Experts en Assessoren. Zij verlengen hun status als BREEAM Expert met deze jaarlijkse permanente educatie.

Ook voor niet-BREEAM Experts

De aangeboden kennis kan ook interessant zijn voor niet-BREEAM Experts. Het is toegestaan om een studiemiddag bij te wonen zonder dat je expert of assessor bent. De aangeboden kennis kan ook voor jou interessant zijn. Als je taxateur bent dan telt je deelname mee voor de NRVT PE-punten registratie. Het is mogelijk dat er tijdens een workshop wordt verwezen naar BREEAM-NL kennis die bekend wordt verondersteld. Kijk daarom vooraf goed naar de beschrijving van de workshop waarvoor je je opgeeft.

Investering voor Expert

De deelnamekosten aan een Studie- en Harmonisatiemiddag bedragen € 230,- excl. BTW, voor DGBC participanten 172,50 excl. BTW.

Investering voor Assessor

Assessoren die werken bij een licentiehoudende organisatie kunnen éénmaal per jaar zonder kosten een Studie- en Harmonisatiemiddag bijwonen.

Bekijk of jouw organisatie participant is van de Dutch Green Building Council en meld je aan voor de bijeenkomst.

Tijdens een Studie- en Harmonisatiebijeenkomst kan je deelnemen aan workshops over verschillende duurzaamheidsthema's. De thema's van de workshops per studie- en harmonisatiedag vind je terug in de agenda. Je kan zelf bepalen welk thema je interessant vindt. Aan de hand daarvan schrijf je je in voor één van de Studie- en Harmonisatedagen via de inschrijfknop.